Športovec PSK 2023 - nominácie

Nominujte najúspešnejších športovcov kraja za rok 2023

Športovec Prešovského samosprávneho kraja 2023 - Nominujte do 11.2.2024.

Prešovský samosprávny kraj už po 20-ty krát  ocení najúspešnejších športovcov kraja za minulý rok. Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety Športovec PSK 2023 je naplánované mesiac apríl v Historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove. 

Nominácie

Nominácie na  športovcov i kolektívy prebiehajú v termíne od 11.1.2024 do 11.2.2024.
Zasielať ich môžete:

Nominácie budú zverejnené na webovej stránke Prešovského samosprávneho kraja.

Nominačný formulár na stiahnutie:

V nominácii je potrebné uviesť tieto údaje:

Základné údaje o NOMINOVANOM športovcovi:

V súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z.  je potrebný SÚHLAS NOMINOVANÉHO so spracúvaním jeho osobných údajov (v rozsahu meno, priezvisko, krátky profil, doterajšia športová vizitka) – formulár na stiahnutie:

Základné údaje o KONTAKTNEJ OSOBE/NAVRHOVATEĽOVI nominácie:

V súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z je potrebný SÚHLAS NOMINUJÚCEHO so spracúvaním jeho osobných údajov (v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, mobil)- formulár na stiahnutie:

KRITÉRIÁ PRE POSÚDENIE NOMINÁCIÍ

Všetky doručené návrhy posúdila odborná komisia na základe nižšie stanovených kritérií. Prešovský samosprávny kraj si v prípade nesplnenia niektorých z nich vyhradzuje právo ocenenie neudeliť

KRITÉRIÁ JEDNOTLIVCI:

KRITÉRIÁ KOLEKTÍVY:

Publikované: 22. 2. 2024

Aktualizované: 22. 2. 2024