Kriteriá vyhodnocovania

Kritériá pre vyhodnocovanie najúspešnejších športovcov PSK 

JEDNOTLIVCI:

Pomocné kritérium: konkurencieschopnosť v jednotlivých športoch

KOLEKTÍVY:

Pomocné kritérium: konkurencieschopnosť v jednotlivých športoch

Publikované: 19. 11. 2012

Aktualizované: 28. 2. 2024