Kriteriá vyhodnocovania

Kritériá pre vyhodnocovanie najúspešnejších športovcov PSK 

JEDNOTLIVCI:

  • účasť a umiestnenie na OH
  • účasť a umiestnenie na MS
  • účasť a umiestnenie na ME
  • účasť a umiestnenie na M-SR
  • reprezentant SR, dlhodobá špičková výkonnosť, líder úspešného družstva

Pomocné kritérium: konkurencieschopnosť v jednotlivých športoch

KOLEKTÍVY:

  • účasť a umiestnenie v najvyšších európskych súťažiach
  • umiestnenie v dlhodobých najvyšších súťažiach v rámci SR

Pomocné kritérium: konkurencieschopnosť v jednotlivých športoch

Publikované: 19. 11. 2012

Aktualizované: 11. 1. 2024