Aktivity 2017

Prehľad aktivít spolupráce v roku 2017 

Prehľad aktivít spolupráce v roku 2017:

27. január  2017 – Oficiálna návšteva delegácie mesta Lurdy 

Oficiálna návšteva delegácie mesta Lurdy v Prešovskom samosprávnom kraji pri príležitosti otvorenia novej leteckej linky Krakov – Lurdyv Prešovskom samosprávnom kraji pri príležitosti otvorenia novej leteckej linky Krakov – Lurdy

Pri príležitosti otvárania novej leteckej linky Krakov & Lurdy Pyreneje sa dňa 27. januára 2017 v meste Prešov konala konferencia a prezentácia regiónu Lurdy – Pyreneje – Okcitánia, počas ktorej bol predstavený nový rozmer spolupráce PSK a regiónu Horné Pyreneje.

 

2. júna 2017 – Oficiálna návšteva delegácie Prešovského samosprávneho kraja

Oficiálna návšteva delegácie Prešovského samosprávneho kraja v Departmente Horné Pyreneje pri príležitosti propagácie Prešovského samosprávneho kraja a podpisu Memoranda o spolupráci

V rámci oficiálnej návštevy delegácie Prešovského samosprávneho kraja v Departmente Horné Pyreneje došlo 2. júna 2017 medzi Prešovským samosprávnym krajom, Generálnou Radou Horných Pyrenejí a mestom Lurdy k slávnostnému podpisu Memoranda o spolupráci.

 

Publikované: 4. 9. 2017

Aktualizované: 27. 1. 2023