Bilaterálna spolupráca

Prešovský samosprávny kraj spolupracuje s regiónmi v zahraničí:

Mapa bilaterálnej spolupráce PSK

Publikované: 25. 6. 2018

Aktualizované: 20. 7. 2023