Nahlasovanie korupcie

Korupcia

Všetky dôležité informácie o korupcii nájdete na oficiálnej stránke boja proti korupcii Úradu vlády SR.

Načítavanie obsahu…

Adresa pre nahlasovanie korupcie na Úrad vlády SR

Úrad vlády SR
Sekcia prevencie korupcie a krízového manažmentu
odbor prevencie korupcie
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
 
Tel. č. sekretariát: 02/20925 615
e-mailová adresa: bpk@vlada.gov.sk

Oznámenia protispoločenského činu na PSK pre zamestnancov Ú PSK a OvZP

Protispoločenské konanie podľa zákonu 54/2019 Z. z. (pre zamestnancov Ú PSK a rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK) je možné nahlásiť aj na Úrade PSK, a to na Útvar hlavného kontrolóra PSK.

Bližšie informácie ako nahlásiť o protispoločenský čin pre zamestnancov PSK a jeho zriadených organizácií

Čo je podnet?

Načítavanie obsahu…

Ako podať podnet

Podnet možno podať:

  • písomne,
  • ústne do záznamu
  • elektronickou poštou alebo
  • online formulárom priamo z webovej stránky.

Zodpovednou osobou je hlavný kontrolór PSK.

Možnosti podania

Načítavanie obsahu…

Online formulár – Oznamovateľ protispoločenskej činnosti

*pole označené * (hviezdičkou) je povinné pole

Načítavanie obsahu…

Publikované: 3. 11. 2023

Aktualizované: 24. 4. 2024