Benefičný bowlingový turnaj

Pomoc pre tých, ktorí to potrebujú najviac

Prešovský samosprávny kraj realizuje každoročne benefičný bowlingový turnaj o Putovný pohár predsedu Prešovského samosprávneho kraja.

dekoračný obrázok

Podujatie má charitatívne poslanie a hlavnou myšlienkou je nezištná pomoc jednotlivcom i rodinám, ktoré sa ocitli v zložitých životných situáciách a ktorí sú na pomoc odkázaní.

Podujatia sa zúčastňujú desiatky známych osobností verejného, spoločenského života, ale aj podnikateľskej verejnosti nielen z Prešova, ale z celého kraja.

Prvý ročník benefičného turnaja sa uskutočil v roku 2008. Do roku 2017 (vrátane) sa na ňom prerozdelilo spolu 48 tisíc eur pre 42 príjemcov.

Výťažok z benefičného bowlingového turnaja predsedu PSK je vždy rozdelený medzi príjemcov, ktorí najviac potrebujú pomoc.

 

Keďže sme zaznamenali zvýšený počet žiadostí o pomoc a zložitých životných príbehov, ktoré sa nás osobne dotkli bolo viacej, pristúpili sme od roku 2014 k zmene rozdeľovania finančného daru. Darovaná suma od tohto roku preto nezávisela od nahratých bodov a počtu zhodených kolkov. Peniaze sa rozdelili hneď na úvod turnaja podľa výšky príspevku od zúčastnených družstiev.

Takto môžeme pomôcť viacerým rodinám, ktoré to skutočne potrebujú a ktoré sa odvážne pasujú so životom napriek obrovským zdravotným problémom alebo ťažkým životným situáciám.

 

Jednotlivé ročníky turnaja

 

Publikované: 4. 7. 2017

Aktualizované: 15. 5. 2024