Brusel a EÚ

Správy o činnosti zastúpenia PSK v Bruseli

Zastúpenie v Bruseli – správy o činnosti
Názov dokumentu  Formát  Dátum zverejnenia
Činnosť Zastúpenia PSK v Bruseli za II. polrok 2014 a I. polrok 2015 Formát PDF PDF (805 kB)

Činnosť Zastúpenia PSK v Bruseli za 2013/2014

Formát PDF PDF (2,55 MB)
Činnosť Zastúpenia PSK v Bruseli za 2012/2013 Formát PDF PDF (759 kB)
Činnosť Zastúpenia PSK v Bruseli za 2011/2012 Formát PDF PDF (630 kB)
Činnosť Zastúpenia PSK v Bruseli za 2010/2011 Formát PDF PDF (2 MB)
Činnosť Zastúpenia PSK v Bruseli za 2009/2010 – Formát PDF PDF (1,25 MB)
Činnosť Zastúpenia PSK v Bruseli za 2. polrok 2008 a 1. polrok 2009 – Formát PDF PDF (1460 kB)
Činnosť Zastúpenia PSK v Bruseli za 2. polrok 2007 a 1. polrok 2008  Formát PDF PDF (528 kB)
Činnosť Zastúpenia PSK v Bruseli za 2. polrok 2006 a 1. polrok 2007  Formát PDF PDF (1 042 kB)
Činnosť Zastúpenia PSK v Bruseli za 2. polrok 2005 a 1. polrok 2006  Formát PDF PDF (578 kB)
Činnosť Zastúpenia PSK v Bruseli za 1. polrok 2005 Formát PDF PDF (135 kB)  
Činnosť Zastúpenia PSK v Bruseli za rok 2004  Formát PDF PDF (106 kB)

 

Európske dokumenty

Publikované: 23. 8. 2016

Aktualizované: 27. 1. 2023