Automobil VOLVO, SOŠ dopravná Prešov

Automobil VOLVO - SOŠ dopravná Prešov (uzávierka do 24.4.2024)

Prevod prebytočného majetku

Číslo

01/2024/OŠ

Správca

Stredná odborná škola dopravná
Volgogradská 3
080 01 Prešov

Kontakt:  Mgr. Tomáš Kirňak, 051 772 32 87, riaditel@sosdop-po.vucpo.sk

Trvanie ponuky

3.4.2024 – 24.4.2024

Ponuka prebytočného majetku

Ponuky sú určené len pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a sú aktuálne 15 pracovných dní od uverejnenia zoznamu na webovom sídle PSK
V prípade záujmu o získanie položky z expirovanej ponuky (z archívu ponúk), informujte sa u príslušného správcu prebytočného majetku, ktorý je uvedený pri danej ponuke.

P. č.Názov hnuteľného majetkuInventárne čísloRok obstaraniaObstarávacia cena v EURZostatková cena v EURPoznámka
1.Osobné motorové vozidlo VOLVO602360709200738139,810 
Zoznam prebytočného majetku

Žiadosti o prevod správy

Záujemca o prevod správy k hnuteľnému majetku vo svojej žiadosti musí uviesť:

  • číslo
  • správcu
  • poradové číslo (P. č.)
  • názov hnuteľného majetku
  • inventárne číslo
  • obstarávaciu cenu v EUR

Žiadosti o prevod správy k hnuteľnému majetku žiadame zasielať na adresu príslušného odboru:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor školstva
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Publikované: 3. 4. 2024

Aktualizované: 3. 4. 2024