Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 203/2019 k nájmu majetku – prípad hodný osobitného zreteľa

22. 11. 2019 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Zverejnenie zrušenia uznesenia k prenájmu  majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zrušenie uznesenia

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zámer na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 203/2019 nasledovne:

Predmet  uznesenia

r u š í

Uznesenie č. 203/2019 z 12. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 08. apríla 2019.

 

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 22.11.2019 do 09.12.2019, 10:00.

V Prešove 22. 11. 2019

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024