Zoznam zdravotných výkonov

Zoznam zdravotných výkonov –  platnosť 7.6.2021

Na stránke NCZI je zverejnený aktualizovaný číselník Zoznam zdravotných výkonov.

Zmeny

Doplnený popis

KódNázov zdravotného výkonuPopis
4C08006Optická koherentná tomografia (OCT) predného segmentu okaOptická koherentná tomografia (OCT) – laserové vyšetrenie mikroštruktúr predného segmentu oka. Zdravotný výkon vykonáva oftalmológ, pediatrický oftalmológ.

Oprava kódu

KódNázov zdravotného výkonuPopis
4C10010Priama oftalmoskopiaVyšetrenie očného pozadia priamym oftalmoskopom.
Pozn. výkon sa môže vykazovať ako JZS
4C10011Nepriama oftalmoskopiaVyšetrenie očného pozadia nepriamym oftalmoskopom.
Pozn. výkon sa môže vykazovať ako JZS
4C10043Elektroretinografia multifokálna (mfVEP)Vyšetrenie na zistenie funkčnosti sietnice  pomocou snímaných elektrických potenciálov multifokálny VEP.
Pozn. výkon sa môže vykazovať ako JZS

Nové výkony

KódNázov zdravotného výkonuPopis
4C10023Optická koherentná tomografia terča zrakového nervuOptická koherentná tomografia (OCT) – laserové  vyšetrenie mikroštruktúr zrakového nervu. Zdravotný výkon vykonáva oftalmológ, pediatrický oftalmológ a sestra, sestra špecialistka.
4C10024Optická koherentná tomografia sietniceLaserová optická koherentná tomografia (OCT) – vyšetrenie mikroštruktúr sietnice. Zdravotný výkon vykonáva oftalmológ, pediatrický oftalmológ a sestra, sestra špecialistka.
4C10041Angio – optická koherentná tomografia sietniceAngio – laserová optická koherentná tomografia (angio OCT) – vyšetrenie mikroštruktúr sietnice. Zdravotný výkon vykonáva oftalmológ, pediatrický oftalmológ a sestra, sestra špecialistka.
4C10042Angio – optická koherentná tomografia zrakového nervuAngio – laserová optická koherentná tomografia (angio OCT) – vyšetrenie mikroštruktúr zrakového nervu. Zdravotný výkon vykonáva oftalmológ, pediatrický oftalmológ a sestra, sestra špecialistka.
5C00015Ožarovanie urýchľovačom [IMRT/VMAT] so sledovaním dýchacieho cyklu.Zdravotný výkon vykonáva rádiologický technik, rádiologický technik špecialista a klinický fyzik, fyzik v zdravotníctve špecialista a radiačný onkológ.
Zdravotný výkon sa vykazuje 1 – krát za každú frakciu.
5C00016Stereotaktická kraniálna rádiochirurgia a stereotaktická rádioterapia, prvá frakcia.Zdravotný výkon vykonáva radiačný onkológ, neurochirurg a rádiologický technik, rádiologický technik špecialista a klinický fyzik, fyzik v zdravotníctve špecialista.
5C00017Stereotaktická extrakraniálna rádiochirurgia a stereotaktická rádioterapia, prvá frakcia.Zdravotný výkon vykonáva radiačný onkológ, neurochirurg a rádiologický technik, rádiologický technik špecialista a klinický fyzik, fyzik v zdravotníctve špecialista. Zdravotný výkon sa vykazuje 1 – krát.
5C00018Stereotaktická kraniálna rádioterapia, 2. až 5. frakcia.Zdravotný výkon vykonáva rádiologický technik, rádiologický technik špecialista a klinický fyzik, fyzik v zdravotníctve špecialista a radiačný onkológ. Zdravotný výkon sa vykonáva opakovane. Zdravotný výkon sa vykazuje 1 – krát za deň.
5C00019Stereotaktická extrakraniálna rádioterapia, 2. až 5. frakcia.Zdravotný výkon vykonáva rádiologický technik, rádiologický technik špecialista a klinický fyzik, fyzik v zdravotníctve špecialista a radiačný onkológ. Zdravotný výkon sa vykonáva opakovane. Zdravotný výkon sa vykazuje 1 – krát za deň.

Publikované: 23. 3. 2023

Aktualizované: 4. 12. 2023