Žiaci zo SOŠ polytechnickej v Humennom v praxi

13. 11. 2019 Nezařazené Školy informujú - archiv

Obnova Kostola Všetkých svätých v Humennom

Školstvo

Od augusta tohto roku Kostol Všetkých svätých v Humennom zatvoril svoje brány kvôli rekonštrukčným prácam, súčasťou ktorých bola nová vzduchotechnika, elektrifikácia, podlahové kúrenie, ozvučenie či kamerový systém. Zároveň prebehla výmena podlahy a vymaľovanie. Do podlahárskych prác sa zapojili aj žiaci SOŠ polytechnickej v Humennom, a to žiaci zo študijných odborov operátor stavebnej výroby, mechanik stavebnoinštalačných zariadení i z učebného odboru murár.
***
Mgr. Miriama Krišková
zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie
SOŠ polytechnická, Humenné

Fotogaléria:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/sos_tech_he/2019_kostol, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, style=prettyPhoto)!

V Prešove 13. 11. 2019

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024