Žiaci zo SOŠ polytechnickej v Humennom v praxi

13. 11. 2019 Nezařazené Aktuality - archiv

Obnova Kostola Všetkých svätých v Humennom

Školstvo

Od augusta tohto roku Kostol Všetkých svätých v Humennom zatvoril svoje brány kvôli rekonštrukčným prácam, súčasťou ktorých bola nová vzduchotechnika, elektrifikácia, podlahové kúrenie, ozvučenie či kamerový systém. Zároveň prebehla výmena podlahy a vymaľovanie. Do podlahárskych prác sa zapojili aj žiaci SOŠ polytechnickej v Humennom, a to žiaci zo študijných odborov operátor stavebnej výroby, mechanik stavebnoinštalačných zariadení i z učebného odboru murár.
***
Mgr. Miriama Krišková
zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie
SOŠ polytechnická, Humenné

Fotogaléria:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/sos_tech_he/2019_kostol, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, style=prettyPhoto)!

V Prešove 13. 11. 2019

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024