Žiaci sa v SOŠ technickej v Prešove budú učiť zelené zručnosti

3. 06. 2024 Tlačové správy – aktuálne Tlačové správy 2024
Prešovský samosprávny kraj bude mať vo svojom portfóliu strednú školu zameranú na vzdelávanie v oblasti zelených zručností. Súčasťou jej učebných osnov sa tak stane aj téma obnoviteľných zdrojov energie a elektromobilita. Škola prejde v tejto súvislosti priestorovou a materiálnou modernizáciou a jej pedagógovia odbornými školeniami. „Zelená“ reforma prebehne v Strednej odbornej škole technickej v Prešove, ktorá svoj vstup spečatila podpisom memoranda o spolupráci so zriaďovateľom PSK a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV).

Aj v Prešovskom kraji sa do stredného odborného vzdelávania dostáva téma obnoviteľných zdrojov energie. Konkrétne sa stane súčasťou učebných osnov v Strednej odbornej škole technickej v Prešove, ktorá bola v rámci Prešovského kraja vybraná do národnej reformy Plánu obnovy a odolnosti, kapitoly REPowerEU zameranej na zavedenie zelených zručností do stredoškolskej odbornej prípravy. Škola bude vzdelávať žiakov v zelenej téme, zmodernizuje a špičkovo dovybaví svoje učebne a vyškolí zamestnancov. Ide pritom o investíciu za približne 1,3 milióna eur, ktorú bude v najbližších troch rokoch koordinovať Štátny inštitút odborného vzdelávania. Spoločné úsilie a ambície v projekte potvrdilo spoločné memorandum o spolupráci medzi školou, PSK a ŠIOV podpísané v pondelok 3. júna.

„Ideme s dobou a reflektujeme na aktuálny vývoj na trhu práce a na jeho potreby, ktorými sú aj moderné technológie, enviroinovácie a SMART riešenia. Takto budeme zároveň bližšie k podnikateľom a súkromnému sektoru, ktorým dáme hotových ľudí i v oblasti energetiky a elektromobility. Preto ma teší, že aj v našom kraji budeme mať strednú školu, kde sa budú žiaci učiť v téme obnoviteľných zdrojov energie, následne sa  lepšie uplatnia v zamestnaní a čo je dôležité v súlade s klasifikáciou zelených zručností na európskej úrovni,“ vyjadril sa pri podpise memoranda predseda PSK Milan Majerský.

SOŠ technická na Volgogradskej ul. v Prešove vďaka reforme nastúpi na zelený trend moderného školstva 21. storočia. Reforma sa pritom bude v škole realizovať v troch častiach. Prvá zahŕňa adaptáciu existujúcich vzdelávacích programov na súčasné smerovanie trhu práce v oblasti zelených technológií. Druhá sa zameria na vytvorenie nových vzdelávacích programov profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a rozvoj ich zručností.

„Tretia časť zacieli na tvorbu akreditovaných modulov vzdelávacích programov so zameraním na zelené zručnosti, ktoré bude v budúcnosti možné v spolupráci s rezortom práce realizovať cez EÚ fondy. Rozšíria sa tým možnosti celoživotného vzdelávania, resp. vzdelávania dospelých, ktorí sa budú môcť v škole rekvalifikovať. Vzdelávanie dospelých, tak bude mať omnoho väčší potenciál. V rámci Slovenska vznikne sedem takýchto vzdelávacích centier, a teda jedno tu v Prešove, ktoré budú študentov doslova vychovávať v oblasti zelených technológií,“ poznamenal v tejto súvislosti riaditeľ ŠIOV Branislav Hadár.

Konkrétne sa v SOŠ technickej v Prešove upraví súčasný 4-ročný študijný odbor technik energetických zariadení budov. V rámci odboru sa vytvoria štyri nové moduly – SMART, tepelné čerpadlá, fotovoltika a energia vodíka. Škola zároveň prejde potrebnou priestorovou úpravou a jej učebne sa zmodernizujú a dovybavia materiálno-technickým zabezpečením pre oblasť obnoviteľných zdrojov energie a elektromobilitu.

 „Som rada, že sme dostali príležitosť pokračovať v inováciách, ktoré energetika potrebuje. V rámci Prešovského kraja sme jediná škola, ktorá bude zelené energie vyučovať a je to pre nás výzva a zároveň veľký bonus, lebo takto budeme vedieť inovácie poskytnúť aj trhu práce. Chceme sa učiť moderné zelené technológie, ktoré sú čím ďalej tým viac v popredí a žiadané a ako môžeme vidieť, čoraz viac sa prepájajú sa na oblasť stavebníctva, strojárstva či techniky,“ doplnila v tejto súvislosti riaditeľka SOŠ technickej v Prešove Jana Galdunová

V SOŠ technickej v Prešove aktuálne študuje 511 žiakov. Pripravujú sa v 4-ročných študijných odboroch technik energetických zariadení budov, mechanik hasičskej techniky a technik drevostavieb, ako aj v 3-ročných učebných odboroch – elektromechanik-silnoprúdová technika, stolár, murár, tesár a inštalatér.

Škola je jednou z desiatich škôl, pre ktoré boli vychádzajúc z iniciatívy Catching-up Regions pripravené synergické investície s cieľom zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania v PSK. Prešovská župa tu plánuje v programovom období 2021-2027 s využitím európskych zdrojov v rámci Integrovaných územných investícií preinvestovať ďalšie približne 3 milióny eur, a to do modernizácie jej infraštruktúry. SOŠ technická je tiež zapojená  do národného projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK II“ zameraného na inovácie obsahov vzdelávania v úzkej spolupráci so zamestnávateľmi a stavovskými organizáciami, vzdelávanie pedagogických zamestnancov a manažmentu škôl, ako aj na podporu inkluzívneho vzdelávania a profesionalizáciu marketingu školy.   

Autor: Oddelenie komunikácie

V Prešove 3. 6. 2024

Aktualizované: 4. 6. 2024

Najčítanejšie správy

11. zasadnutie Kooperačnej rady SPR Šariš (26.06.2024)
21. 6. 2024
12. zasadnutie Kooperačnej rady SPR Spiš (26.06.2024)
21. 6. 2024
12. zasadnutie Kooperačnej rady SPR Horný Zemplín (26.06.2024)
21. 6. 2024
Okres Sabinov má ďalší vynovený most aj cestný úsek
21. 6. 2024
Súťaž stredoškolských časopisov PSK – prihlasovanie spustené
21. 6. 2024
Mercedes Benz Vito - ŠvP Detský raj, Vysoké Tatry
21. 6. 2024