ZENIT 2018

27. 12. 2018 Nezařazené Aktuality - archiv

Úspech Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove

Školstvo

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov je aktívnou školou so šikovnými študentmi, čo sa odráža aj na ich výsledkoch v súťažiach, ktorých sa pravidelne zúčastňujú. Jednou z takýchto súťaží je ZENIT, názov ktorej je vytvorený zo začiatočných písmen slov zručnosť, elán, nápaditosť, iniciatívu, tvorivosť. Súťaž je zameraná na programovanie, elektroniku a strojárstvo v 8 kategóriách určených študentom stredných škôl, ktorej  cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných študentov, rozvíjanie ich tvorivých kompetencií, odborno-teoretických vedomostí a odborno-praktických schopností. Organizátorom je Štátny inštitút odborného vzdelávania.

V novembri sa uskutočnili krajské kolá ZENITu, v ktorých uspeli študenti SPŠE Prešov. V Elektronike obsadili prvé miesta študenti Peter Nemergut a Andrej Tadeáš Bača. Ich úlohou bolo vyriešiť 30 otázok z teórie a následne navrhnúť, osadiť a oživiť plošný spoj elektronickej hracej kocky. Obaja študenti postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční vo februári 2019 v Banskej Bystrici.

Zahanbiť sa nedali študenti SPŠE ani v Programovaní, keď v kategórii A (študenti 3. a 4. ročníka) Jonáš Dujava a Daniel Timko získali druhé a tretie miesto a v kategórii B (študenti 1. a 2. ročníka) obsadil druhé miesto Martin Nálepka. Úlohou študentov bolo vypracovanie úloh v časovom limite 240 minút v jednom z programovacích jazykoch C, C++, Python alebo Java.

Naši študenti dosiahli úspech aj v kategórii Webdeveloper, v ktorej prvé tri miesta obsadili Adam Valaský, Damián Paranič a Samuel Farkaš. Ich úlohou bolo navrhnúť webové stránky pomocou HTML, PHP, MySQL a JavaScript s využitím aplikačného softvéru. V súťažnej kategórii Grafik obsadila druhé miesto Daniela Chovancová. Daniela prezentovala svoje zručnosti pri práci so softvérom Adobe Photoshop, Adobe Illustrator/Corel, Adobe Indesign či Adobe Acrobat.

V čom spočíva úspech tejto strednej školy? Odpoveď na položenú otázku možno hľadať v prístupe kvalifikovaných a nadšených pedagógov, ktorí študentov podporujú a vedú k samostatnosti a aktivite. SPŠE  ich podporuje v účasti na súťažiach, prezentácii v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti, či v projektoch medzinárodnej spolupráce Erasmus +, ktoré im umožňujú získavať skúsenosti, vedomosti a zručnosti aj mimo územia Slovenska.

Tajomstvo úspechu sa skrýva aj vo filozofii vyhľadávať talenty už medzi žiakmi ZŠ. Spolupráca SPŠE so základnými školami sa realizuje prostredníctvom viacerých aktivít a foriem, ktoré sú určené nielen žiakom, ale aj ich pedagógom. Jednou z najúspešnejších aktivít SPŠE je JUNIOR akadémia, ktorá poskytuje neformálne voľnočasové vzdelávanie nad rámec povinnej školskej dochádzky v podobe kurzov – Programovateľné systémy, Programovanie, LEGO roboty, 3D tlač či Elektronika. Ďalšou sú napr. súťaže pre žiakov 7. – 9. ročníka ZŠ v oblasti aplikovanej elektroniky (Elektronika hrou), z anglického jazyka (ELEsparks), matematiky (ELEKTROmatik) alebo v oblasti robotiky (LEGObot).

Výsledky práce pedagógov a študentov prešovskej elektropriemyslovky prinášajú svoje ovocie. V hodnotení inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) sa SPŠE Prešov pravidelne umiestňuje v top trojke v rámci všetkých stredných odborných škôl na Slovensku. Podľa aktuálneho rebríčka zverejneného 15. 11. 2018 jej patrí skvelé druhé miesto.

***

Mgr. Lukáš Zgola 

 

V Prešove 27. 12. 2018

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024