Záverečný účet PSK za rok 2002

Záverečný účet PSK za rok 2002 schválilo Zastupiteľstvo PSK dňa 17. júna 2003 uznesením č. 114/2003.

 Dokument na stiahnutie:

Publikované: 21. 8. 2023

Aktualizované: 21. 8. 2023