Záverečná konferencia CURI 18.6.2019

Logá programu

Záverečná konferencia s medzinárodnou účasťou sa uskutoční v súvislosti s ukončením 1. etapy implementácie iniciatívy Európskej komisie pre dobiehajúce regióny v Prešovskom samosprávnom kraji.

Slovensko, Prešovský samosprávny kraj: Iniciatíva Catching-up Regions 
Záverečná konferencia – 1. rok implementácie iniciatívy Catching up Regions v PSK

Dátum: 18. jún 2019Miesto: NKP Solivar, Námestie osloboditeľov 4, 080 05 Prešov Solivar,GPS : 48°58’42.02″ N ,  21°16’30.55″ Eformát PDF Program na stiahnutie v slovenskom jazyku Slovak version  (PDF, 298 kB) aktualizácia 14.06.2019 13:20 formát PDF Program na stiahnutie v anglickom jazyku – EN Program for download Anglická verzia  (PDF, 308 kB) update: 14.06.2019 1:20 pmThe Programme – English Anglická verzia

logo portálu Facebook  Sledujte nás na facebooku – hlavný program, panel  W1, panel W3 

Slovak version PROGRAM / Anglická verzia Programme

Aktualizácia: 17.6.2019 11:00 a.m.

 • 09:30 – 10:00  Registrácia / Registration
 • 10:00 – 10:10 Privítanie a otvorenie konferencie / Welcome and Opening
  • Mr. Milan Majerský, predseda, Prešovský samosprávny kraj / President, Prešov Self-Governing Region
 • 10:10 – 10:30  Hlavné príhovory / Key note speeches
 • Ms. Corina Crețu, Európska komisárka pre regionálnu politiku ​/ European Commissioner for Regional Policy​ (video message)
 • Ms. Denisa Žiláková, generálna riaditeľka Centrálneho koordinačného orgánu, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu / Director General of Central Coordinating Body, Offi ce of the Deputy Prime Minister of the Slovak Republic for Investments and Informatization
 • Mr. Władysław Ortyl, maršálek Podkarpatského vojvodstva / Marshal, Podkarpackie Region
 • 10:30 – 12:00  Panelová diskusia / Discussion panel:
  Zaostávajúce regióny v EÚ – ako uzavrieť/zmenšiť konvergenčnú medzeru? / Lagging regions in the EU – how to close/narrow the convergence gap?
 • Úvod / Introductory speech:​  
  Mr. Fabrizio Zarcone, manažér pre Bulharsko, Česko a Slovensko, Svetová banka / Director, Directorate General for Regional and Urban Policy (DG REGIO), European Commission 
 • ​​Moderátor / Chairman:
  Mr. Sameh Wahba, riaditeľ pre mestský a územný rozvoj, Svetová banka / Director for Urban and Territorial Development, World Bank
 • Hostia / Discussants:

Mr. Erich Unterwurzacher, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku (DG REGIO), Európska komisia / Director, Directorate General for Regional and Urban Policy (DG REGIO), European Commission 

Ms. Denisa Žiláková, generálna riaditeľka Centrálneho koordinačného orgánu, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu / Director General of Central Coordinating Body, Deputy Prime Minister’s Office for Investments and Informatization  of the SR

Ms. Gabriela Macoveiu, riaditeľka Regionálnej rozvojovej agentúry severovýchodný región, Rumunsko / Director at the Regional Development Agency North-East Region, Romania

Ms. Ivana Nagy, Ministerstvo regionálneho rozvoja a fondov EÚ, Chorvátsko / Ministry of Regional Development and EU Funds, Croatia

Mr. Rudolf Bauer, vedúci Odboru regionálneho rozvoja, Prešovský kraj, Slovensko / Director of Department for Regional Development, Prešov Region, Slovakia

 • 12:00 – 13:00 Obed / Lunch
 • 13:00 – 16.00 Paralelné workshopy / Parallel Workshops

13.00 – 16.00 Paralelné workshopy / Parallel Workshops

 • Slovak version Účasť na paralelných workshopoch je podmienená registráciou.  Registrácie je ukončená.
 • Anglická verzia Registration is required for participation in parallel workshops. Registration is complete.

13:00 – 14:15 / 1:00 p.m – 2:15 p. m.

Workshop 1

logo portálu Facebook   Sledujte nás na facebooku – hlavný program, panel  W1, panel W3 

Workshop 2

logo portálu Facebook  Sledujte nás na facebooku – W2, W4  

14:45 – 16:00 / 2:45 p.m – 4:00 p. m.

Workshop 3

logo portálu Facebook   Sledujte nás na facebooku – hlavný program, panel  W1, panel W3 

Workshop 4 

logo portálu Facebook Sledujte nás na facebooku – W2, W4   

16:00 – 16:10 Záverečné zhrnutie / Concluding remarks

 • Mr. Jozef Cvoliga, riaditeľ úradu, PSK / Director of the Office, PSK

Publikované: 26. 5. 2023

Aktualizované: 26. 5. 2023