Zaujímavé projekty na SOŠ služieb v Prešove

8. 04. 2020 Nezařazené Aktuality - archiv

Očarenie, pozitívne naladenie, motivácia, nabitie energiou a silou.

Školstvo

V našej škole, SOŠ služieb, Košická 20, Prešov  sme rozbehli  v tejto mimoriadnej situácii dva projekty.

  1. projekt: DUŠEVNÁ POSILŇOVŇA pripravila školská psychologička PhDr. Ľubomíra Bujňáková.  Žiakom  okrem sociálnej komunikácie pripravuje tréningy na posilnenie psychiky, welness mysle a cenné rady   (AKO ZAČAŤ? STANOVME SI JASNÉ CIELE – štúdium, relax, zdravie, pomoc ostatným ľuďom….. , PLNENIE CIEĽOV, NEODKLADAJME, PLÁNUJME A DODRŽIAVAJME PLÁN – denný…,  ZAUTOMATIZUJME NAŠE AKTIVITY – pravidelnosť, precíznosť…, DODŽIAVAJME ZÁSADY HYGIENY – nosenie rúšok, umývanie rúk, dezinfekcia povrchov, mobily, kľučky, vypínače, stôl, počítač, STARAJME SA O NAŠE ZDRAVIE I ZDRAVIE ĽUDÍ OKOLO NÁS – pravidelné cvičenie, prechádzky, pravidelná strava, dostatok vitamínov, počúvajme rady odborníkov, pomáhajme starším ľuďom)
  2. projekt našej školy je projekt KOMUNIKUJME VIZUÁLNE  – Magická vizuálna komunikácia, ktorého cieľom je cez vizuálnu tvorbu "komunikovať" krásu, súlad, prírodu, lásku, priateľstvo, pomoc, nádej, túžby…

Veríme, že prácami žiakov, ktoré nám do projektu zasielajú naši žiaci a ktoré zverejňujeme na stránke školy a facebooku, dokážeme ľudí v našom okolí, v tomto náročnom období, OČARIŤ, POZITÍVNE NALADIŤ, MOTIVOVAŤ, NABÍJAŤ ENERGIOU A SILOU.

Fotografie zverejňujeme na stránke školy https://zsssluz.edupage.org/news/ aj na oficialnom fb školy https://www.facebook.com/search/top/?q=stredn%C3%A1%20odborn%C3%A1%20%C5%A1kola%20slu%C5%BEieb%2C%20ko%C5%A1ick%C3%A1%2020%20pre%C5%A1ov&epa=SEARCH_BOX

***

Ing. Adriana Zusková
zástupca riaditeľky školy

 

Fotogaléria:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/sos-kos_po/2020_inspiro, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=false, author=false, style=photoSwipe)!

V Prešove 8. 4. 2020

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024