Zaujímavá akcia na SPŠ stavebnej v Prešove

25. 02. 2020 Nezařazené Aktuality - archiv

Medzinárodný deň materinského jazyka na SPŠ stavebnej v Prešove

Školstvo

Pre mnohých ľudí je jazyk jednou zo základných hodnôt, preto ho treba pestovať a vážiť si ho. Slovenčinu ako náš rodný jazyk sme si uctili aj my.

Dňa 21. 2. si pripomíname Medzinárodný deň materinského jazyka. Cieľom tohto dňa je pripomenutie si, poznávanie a precvičovanie materinských jazykov po celom svete. Do interaktívnej hry – V zajatí slovenčiny, sa zapojilo 48 žiakov zo všetkých tried našej školy. Zábavnou formou žiaci prechádzali z otázky na otázku, riešili zaujímavé úlohy a hľadali odpovede. Žiaci tvorili, precvičovali si gramatiku, pravopis, vedomosti z literatúry aj nárečia.  Pomocou jazyka si uchovávame naše kultúrne dedičstvo, preto je dôležité, že mladí ľudia oň stále prejavujú záujem.

Fotogaléria:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/spss-presov/2020_slovencina, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, itemsOnPage=2, style=prettyPhoto)!

V Prešove 25. 2. 2020

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024