Zaujímavá akcia na SPŠ stavebnej v Prešove

25. 02. 2020 Nezařazené Školy informujú - archiv

Medzinárodný deň materinského jazyka na SPŠ stavebnej v Prešove

Školstvo

Pre mnohých ľudí je jazyk jednou zo základných hodnôt, preto ho treba pestovať a vážiť si ho. Slovenčinu ako náš rodný jazyk sme si uctili aj my.

Dňa 21. 2. si pripomíname Medzinárodný deň materinského jazyka. Cieľom tohto dňa je pripomenutie si, poznávanie a precvičovanie materinských jazykov po celom svete. Do interaktívnej hry – V zajatí slovenčiny, sa zapojilo 48 žiakov zo všetkých tried našej školy. Zábavnou formou žiaci prechádzali z otázky na otázku, riešili zaujímavé úlohy a hľadali odpovede. Žiaci tvorili, precvičovali si gramatiku, pravopis, vedomosti z literatúry aj nárečia.  Pomocou jazyka si uchovávame naše kultúrne dedičstvo, preto je dôležité, že mladí ľudia oň stále prejavujú záujem.

Fotogaléria:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/spss-presov/2020_slovencina, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, itemsOnPage=2, style=prettyPhoto)!

V Prešove 25. 2. 2020

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024