Zasadnutie Riadiaceho výboru Iniciatívy „Catching-up Regions 2“

14. 11. 2019 Nezařazené Aktuality - archiv

 

V dňoch 21.-22. novembra 2019 sa na Úrade PSK uskutoční zasadnutie Riadiaceho výboru v rámci Iniciatívy „Catching-up Regions 2“, ktorého sa okrem zástupcov PSK zúčastnia zástupcovia Európskej komisie, Svetovej banky, Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ako aj zástupcovia ministerstiev a ďalší prizvaní členovia pracujúci v jednotlivých komponentoch podľa schváleného Akčného plánu na podporu hospodárskeho rastu v Prešovskom samosprávnom kraji v rámci implementácie II. etapy iniciatívy v PSK.   

Program zasadnutia sa nachádza v priloženej pozvánke:

Pozvánka – AJ – PDF (1,76 MB)

Pozvánka – SJ – PDF (1,75 MB)

 

V Prešove 14. 11. 2019

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024