Zakarpatská oblasť Ukrajiny a PSK o spoločných projektoch

3. 04. 2023 Tlačové správy – aktuálne Tlačové správy 2023
Prešovský samosprávny kraj a Zakarpatská oblastná rada so sídlom v Užhorode chce zintenzívniť spoluprácu na slovensko-ukrajinskom pohraničí a pripravovať konkrétne projekty na povojnovú obnovu i  rozvoj území. Uplynulý týždeň sa na tom zhodli zástupcovia oboch partnerských regiónov na bilaterálnom rokovaní na pôde Úradu PSK.

Dlhoročné partnerstvo medzi Prešovským samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblasťou poznačil od minulého roku významne vojnový konflikt, ktorý načas utlmil vzájomné kontakty a sústreďoval aktivity výhradne na humanitárnu pomoc. Minulotýždňová návšteva ukrajinských susedov poukázala už viac na strategickú úlohu budúcej spolupráce s východom Slovenska, ktoré môže zohrať významnú úlohu v procese európskej integrácie Ukrajiny, príleve investícií, ako aj všestranného rozvoja pohraničia.

FOTO - Bilaterálne rokovanie na Úrade PSK

„Ukrajina smeruje do Európskej únie a každý je člen vstupoval do tohto zväzku s plusmi, ale aj mínusmi. Preto by sme chceli prevziať skúsenosti z Prešovského kraja, aby sme videli, aké zmeny ste na tejto ceste uskutočnili. Zároveň si želáme, aby sa naše regióny ešte viac spriatelili vo všetkých oblastiach, ako je vzdelávanie, zdravotníctvo či sociálne služby. Potrebujeme opraviť cesty, infraštruktúru a zlepšiť život  prihraničných regiónoch, ktoré majú spoločné problémy. Na ich riešenie slúžia rôzne programy cezhraničnej spolupráce,  kde sú peniaze, ktoré chceme poskytnúť ľuďom v rôznych oblastiach. Spoliehame v tomto úsilí na podporu Prešovského kraja, ktorú vnímame intenzívne  už dlhé obdobie,“ uviedol predseda Zakarpatskej oblastnej rady so sídlom v Užhorode Volodymyr Chubirko, ktorý verí v mierovú budúcnosť Ukrajiny a intenzívnu pomoc Európskej únie v povojnovej obnove krajiny.

Na stretnutí sa konkrétne hovorilo o možnostiach kooperácie a sieťovania inštitúcií z pohraničia, ako i čerpania európskych zdrojov z programu Interreg NEXT. Diskutovalo sa o príprave spoločných projektov predovšetkým na obnovu logistiky a infraštruktúry, cestného i hraničného prepojenia na Zakarpatskú oblasť, vrátane budovania cyklotrás či rozvoja cestovného ruchu.

FOTO - predseda Zakarpatskej oblastnej rady so sídlom v Užhorode Volodymyr Chubirko

„Prešovský kraj je najbližším partnerom Ukrajiny a v tomto prípade Zakarpatskej oblasti a susedia si majú pomáhať. Sme hraničiacim regiónom v rámci EÚ. Ak Únia bude chcieť smerovať veľkú intenzívnu pomoc do Zakarpatska, tak bude využívať aj prihraničné regióny, ktoré vedia omnoho intenzívnejšie a adresnejšie pomáhať, využívať už osvedčené skúsenosti a uľahčiť tok investícií pre Ukrajinu. V tomto procese môžeme byť veľmi nápomocní a užitoční, a rovnako pomôcť napredovaniu našich území,“  povedal  podpredseda PSK Štefan Bieľak.  V tejto súvislosti dodal, že táto spolupráca sa bude napĺňať  v širšom kontexte.  „Na stole je medzivládna iniciatíva Slovenska a Ukrajiny, a to vytvorenie  nového právneho subjektu  – Európskeho zoskupenia územnej spolupráce, ktorý by bol nástrojom pre ľahšie čerpanie eurofondov bez zbytočnej administratívy a byrokracie,“ dodal Š. Bieľak.

Prieniky slovensko-ukrajinskej spolupráce pritom obe strany vidia aj v ďalších kľúčových oblastiach, akými sú ochrana zdravia a životného prostredia, sociálne služby, rehabilitácia, vzdelávanie i rozvoj obchodných kontaktov. Na slovenskej strane je aktuálna naďalej pomoc utečencom, ako i  humanitárna pomoc.

„Chcem sa poďakovať za každú formu pomoci  zo Slovenska i  z Prešovského kraja, ktorá smeruje na Ukrajinu alebo akýmkoľvek spôsobom pomáha zmierniť situáciu našich obyvateľov.  Našim vzťahom chceme dať nový impulz, zapojiť do tejto spolupráce ďalších ľudí z obcí, regiónu, podnikateľov a urobiť všetko, aby naša spolupráca bola vzorová, synchrónna a pre oba cezhraničné regióny prospešná,“ uzavrel za ukrajinskú stranu V. Chubirko.

Výsledkom bilaterálneho rokovania PSK a Zakarpatskej oblastnej rady bude napokon aj oficiálne deklarovanie partnerstva v rámci Dohody o spolupráci, ktorú by obe strany mali podpísať najbližšie mesiace.

Autor: Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK

Prešov 3. 4. 2023

Aktualizované: 13. 5. 2024

Najčítanejšie správy

Výberové konanie - riaditeľ/-ka Centra podpory PSK
15. 7. 2024
Novinky v nákupe cestovného zrýchlia cestovanie na východe Slovenska
15. 7. 2024
Učiteľ/ka fyziky a chémie, Stredná zdravotnícka škola, Poprad
15. 7. 2024
Učiteľ/ka anglického jazyka, Stredná zdravotnícka škola, Poprad
15. 7. 2024
Kraj pokračuje v rekonštrukciách ciest i mostov
11. 7. 2024
Učiteľ/ka matematiky, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
11. 7. 2024