VZN PSK č. 89/2021

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 89/2021

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 89/2021, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, Bijacovce 1, Školská jedáleň, Bijacovce 1 a Školský internát, Bijacovce 1 ako súčasti Strednej odbornej školy lesníckej, Kollárova 10, Prešov

VZN PSK č. 89/2021 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 30. júna 2021 na svojom  29. zasadnutí uznesením č. 738/2021.

Publikované: 16. 5. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023