VZN PSK 106/2024

Schválené Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 106/2024

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 106/2024

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 106/2024, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, Centrálna 464, Svidník ako súčasť Jazykovej školy, Plzenská 10, Prešov

VZN PSK č. 106/2024 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 24. júna 2024 na svojom  14. zasadnutí Uznesením Z PSK č. 430/2024.

  • Schválené: 24. 6. 2024 (Uznesenie Z PSK č. 430/2024)
  • Platné: 24. 6. 2024, t. j. dňom vyvesenia na úradnej tabuli
  • Účinné: 1. 9. 2024
  • Zverejnené: 24.6.2024

Publikované: 26. 6. 2024

Aktualizované: 26. 6. 2024