Vzácna návšteva na pôde Spojenej školy vo Svidníku

20. 05. 2019 Nezařazené Školy informujú - archiv

Jeho Excelencia Andrew John Garth na Spojenej škole vo Svidníku

Školstvo

Rozmanité a bohaté aktivity študentov Spojenej školy, ich prezentácia širokej verejnosti  na rôznych podujatiach otvorili dvere ich  stretnutiu s veľvyslancom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Andrew Garthom. Prvý kontakt  našich študentov s britskou ambasádou bol už minulého roku, keď sa Frederik Ganaj a Rebeka Slivovičová (Hotelová akadémia) zúčastnili slávnostnej recepcie na počesť kráľovskej svadby  princa Harryho a Meghan.   Svojimi dielami – kompozíciou s vyrezávanými melónmi – dotvárali výzdobu recepcie. Pán veľvyslanec ocenil aj skutočnosť, že ako jedna z mála škôl v tomto regióne, ponúkame britský program „Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu“. Na slávnostnej ceremónii v novembri 2018 osobne odovzdal strieborné medaily našim žiakom Frederikovi Ganajovi, Ivete Zavodovej, Nikole Oleárnikovej a Marekovi Bakovi. Títo štyria úspešní „dofáci“, ako ich familiárne voláme, dostali príležitosť sprevádzať pána veľvyslanca celý deň.

Pána Andrewa Gartha sme vrelo privítali na pôde Spojenej školy podľa tradícií nášho kraja – chlebom a soľou,  v klubovni sme obdivovali žiakov základnej školy, ktorí  so zanietením predviedli kúsok z nášho kultúrneho bohatstva. Pieseň v rusínskom jazyku spoločne s tradičným tancom v podaní našich mladších žiakov bol veľkým zážitkom. Tanček a pieseň v anglickom jazyku nás zase milo pobavili. Pán veľvyslanec  nám pútavo priblížil svoju prácu veľvyslanca, ale nezabudol ani na práve prebiehajúce majstrovstvá sveta v hokeji, či brexit. Po počiatočnom strese sa rýchlo rozprúdila zaujímavá diskusia a čas v prítomnosti pána veľvyslanca rýchlo ubiehal. V spoločnosti študentov  a učiteľov Spojenej školy, zapojených do programu DofE,  pán veľvyslanec navštívil  historické miesta na Dukle,  drevený kostolík v Ladomírovej a expozíciu vo Vojenskom historickom múzeu vo Svidníku. Tieto miesta v ňom zanechali veľmi silné dojmy, aj vďaka pani Martine Hospodárovej, ktorá mu so zanietením priblížila históriu nášho kraja.

Pán Gharth  v sprievode riaditeľky školy Márie Makutovej navštívil aj Mestský úrad vo Svidníku.   Po krátkom rokovaní s primátorkou Marcelou Ivančovou boli všetci pozvaní na obed na Spojenej škole. Menu vybrali a pripravili naši „hoteláci“,  predstavili tradičné jedlá nášho regiónu. Výber ľudových jedál bol naozaj úspešný, všetkým chutilo a do debaty pri stole sa aktívne zapájali aj študenti. Pre študentov hotelovej akadémie v obsluhe to bola vážna skúška ich šikovnosti a odbornej zdatnosti, ale zvládli ju na „výbornú“.

Život prináša rôzne stretnutia a rôzne možnosti. Nám umožnil zažiť príjemný deň  v spoločnosti pána veľvyslanca Veľkej Británie. Z tohto stretnutia si všetci odnášame skvelé spomienky. A keďže sa našej návšteve u nás veľmi páčilo, pán veľvyslanec vyjadril nádej na skoré stretnutie, pretože je tu ešte veľa toho, čo nestihol vidieť a čo by sme mu radi ukázali. A naši žiaci si teraz môžu povedať: „Obedoval som s britským veľvyslancom.“ Osvedčilo sa nám už rokmi overené, že poctivá práca prináša ovocie. A poctivá práca učiteľov a žiakov našej školy  prináša ovocie aj nám.

***

Pedagógovia a žiaci Spojenej školy

Fotogaléria

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/ss-sk/2019_navsteva, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, style=prettyPhoto)!

V Prešove 20. 5. 2019

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024