Výsledky Výzvy Participatívny rozpočet sú známe

2. 04. 2024 Tlačové správy – aktuálne Tlačové správy 2024
Tretí ročník Výzvy Participatívny rozpočet, o ktorom rozhodujú obyvatelia kraja, pozná svojich víťazov. Verejnosť hlasovala najviac za obnovu kultúrnych pamiatok. Prešovský samosprávny kraj podporí každý úspešný projekt sumou 10-tisíc eur.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) pozná víťazné projekty v rámci Výzvy Participatívny rozpočet. Rozhodla o nich široká verejnosť svojím SMS hlasovaním. Podporených bude 13 projektov z celkového počtu 33. Kraj na ich realizáciu prispeje sumou 130-tisíc eur, pričom  každému úspešnému žiadateľovi prispeje na realizáciu projektu sumou 10-tisíc eur. 

O víťazných projektoch rozhodlo takmer 43-tisíc platných SMS hlasov. Najviac z nich (9820) získal projekt z okresu Prešov – Hrob a pamätník pre nenarodené deti. V okrese Humenné zvíťazil projekt vybudovania chodníka okolo chrámu v Pakostove, v okrese Medzilaborce projekt obnovy fasády na gréckokatolíckom chráme v Čabinách.

V okrese Bardejov podporí kraj projekt obnovy národnej kultúrnej pamiatky, konkrétne pastoračného centra, v okrese Levoča sa obnoví konferenčná miestnosť Kanónie č. 14 v Spišskom Podhradí. V okrese Poprad sa zreštauruje presbytérium kostola v Spišskom Štiavniku a v okrese Sabinov sa opraví fasáda na gréckokatolíckom chráme v Milpoši.

V okrese Snina sa zníži energetická náročnosť rímskokatolíckeho kostola Svätého kríža v Snine a v okrese Stará Ľubovňa sa postaví parkovisko a chodník pri farskej budove v Čirči. V okrese Stropkov sa obnoví gréckokatolícky chrám  vo Varechovciach, v okrese Svidník sa zateplí farská budova a v okrese Vranov nad Topľou sa vykoná sanácia vlhkosti a obnoví sa fasáda chrámu v Sečovskej Polianke (II. etapa).

Keďže sa jeden z okresov do výzvy nezapojil, kraj sa rozhodol podporiť projekt podľa najvyššieho počtu získaných SMS hlasov v poradí na ďalšom mieste v rámci všetkých okresov PSK. S počtom 3127 hlasov sa tak medzi víťazné projekty zaradil ďalší projekt z okresu Prešov – Srdce Šidlovca, kde grantové peniaze pomôžu zatepliť tamojší komunitný objekt.

Výsledky SMS hlasovania s počtom získaných hlasov a vyhodnotenie výzvy sú pre verejnosť dostupné na  www.psk.sk v sekcii Dodačná schéma PSK 2024 – Výzva Participatívny rozpočet 2024.

V Prešove 2. 4. 2024 | Oddelenie komunikácie

Aktualizované: 3. 4. 2024

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024