Vyše tristoročný organ v Konkatedrále sv. Mikuláša potrebuje opravu

Záchranu vzácneho nástroja podporí koncert Sisy Sklovskej

Tlačová správa

Občianske združenie Prešovská gotika v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, Mestom Prešov a Rímskokatolíckou farnosťou pripravuje 4. septembra v Prešove koncert na záchranu starobylého organa v Konkatedrále sv. Mikuláša. Jeho súčasťou je vyhlásenie finančnej zbierky i adopcie píšťal.

Prešovský organ je považovaný za jeden z najvzácnejších na Slovensku. Ku koloritu Prešova a jeho dominanty – Konkatedrály sv. Mikuláša, patrí už viac ako tri storočia. Jedinečný nástroj je ale v havarijnom stave. „Náklady na rekonštrukciu sa odhadujú na zhruba 250 tisíc eur, čo je skutočne veľká čiastka, ktorú nevieme zvládnuť bez darcov a finančnej pomoci. Organ je nielen súčasťou rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša, ale predovšetkým súčasťou histórie mesta a generácií ľudí, ktorí si ctia minulosť svojich predkov,“ povedal o iniciatíve Občianskeho združenia Prešovská gotika, ktoré vzniklo pri Farnosti sv. Mikuláša, dekan farnosti Jozef Dronzek.

Myšlienka záchrany organa bude počas nasledujúcich mesiacov leitmotívom niekoľkých koncertov odohraných priamo v Konkatedrále sv. Mikuláša, ale aj na iných miestach. Oficiálne spustenie zbierky pripravujú organizátori na 4. septembra v rámci veľkého recitálu speváčky Sisy Sklovskej v historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove. „V rámci koncertu ohlásime aj adopciu organových píšťal. Donori si budú môcť adoptovať konkrétnu píšťalu a ich mená budú zvečnené na píšťale darcov, ktorá bude reálnou funkčnou píšťalou umiestnenou v organe,“ uviedol predseda OZ Prešovská gotika František Zborovský. Ako dodal, prvými podporovateľmi tejto iniciatívy sú predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík a primátorka Prešova Andrea Turčanová, ktorí zároveň nad podujatím prezvali záštitu. „Je to aj záležitosť lokálpatriotizmu, vzťahu k histórii Prešova, jeho bohatej minulosti, aby sme myšlienku záchrany organa šírili ďalej. Verím, že sa zmobilizuje veľa dobrých ľudí a že sa podarí organ zrekonštruovať. Pomôžem, ako sa len bude dať,“ povedal predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík.

Hlavnou hviezdou Koncertu pre organ je slovenská diva Sisa Sklovská. V historickej budove Divadla J. Záborského v Prešove v jej podaní zaznejú skladby G. F. Händela, Schuberta, Dvořáka a tiež známe muzikálové piesne z Jesus Christ Superstar, Jozef a jeho zázračný farebný plášť či Madam de Pompadour.

Podujatie okrem OZ Prešovská gotika spoluorganizujú Farský úrad sv. Mikuláša v Prešove, Prešovský samosprávny kraj, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove a Mesto Prešov.

***V Prešove 30. augusta 2017

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Doplňujúce informácie

Organ v Konkatedrále sv. Mikuláša

Päťdielny renesančno – ranobarokový organ pochádza z konca 17. storočia a je umiestnený v západnej časti kostola. Pozostáva zo 43 registrov umiestnených v troch skriniach. Má 3 480 píšťal a 20 zvonov. Trojmanuálový hrací stôl ovláda ventily pomocou pneumatickej traktúry. Vzhľadom na veľkosť nástroja bude oprava organa veľmi náročná nielen po ekonomickej, ale i technickej stránke, ktorá si vyžaduje odborný zásah organárov.
Organ v Konkatedrále sv. Mikuláša je považovaný za jeden z najvzácnejších na Slovensku.

***

Fotogaléria

Publikované: 6. 9. 2017

Aktualizované: 27. 1. 2023