Voľný zdravotný obvod okres Svidník (pre deti a dorast)

Voľný zdravotný obvod okres Svidník

Voľný zdravotný obvod pre poskytovanie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast od 1.10.2021 v rozsahu:

  • ulice mesta Svidník: Dr. Goldbergera; Karpatská č. 754, 804, 809, 838; Kutuzovova; Mládeže.
  • obce okresu Svidník: Kružľová; Mlynárovce; Rakovčík.        

Žiadosť o pridelenie obvodu so zdôvodnením zasielajte do 24.9.2021 na adresu:

Prešovský samosprávny kraj
Odbor zdravotníctva
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Publikované: 16. 3. 2023

Aktualizované: 16. 3. 2023