Voľný zdravotný obvod Kružľov

Oznam o voľnom zdravotnom obvode v PSK

Kružľov – Všeobecný lekár pre deti a dorast

Voľný zdravotný obvod všeobecného lekára pre deti a dorast s miestom výkonu Kružľov (okres Bardejov) od 1.12.2020.

Žiadosť o pridelenie obvodu môžete zaslať na adresu:

Prešovský samosprávny kraj
Odbor zdravotníctva
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

v termíne do 10. 11. 2020.

Publikované: 20. 4. 2023

Aktualizované: 4. 12. 2023