Vojenský konflikt na Ukrajine / Військовий конфлікт в Україні

Prešovský samosprávny kraj a pomoc Ukrajine / Пряшівський самоврядний край та допомога Україні

Prešovský samosprávny kraj chce pomôcť ukrajinským občanom, ktorí boli nútení opustiť svoju krajinu pre vojnový stav. Samospráva zriadila špeciálny email a webovú platformu s formulárom pre pomoc Ukrajine. 

PSK koordinuje pomoc ukrajinským občanom, ktorí boli nútení opustiť svoju krajinu pre vojnový stav. Zhromažďuje tých, ktorí sa rozhodli k tejto pomoci prispieť.

 Help UA  Oficiálny vládny web SR ua.gov.sk – Portál v slovenskom  aj ukrajinskom jazyku www.ua.gov.sk / Oфіційна сторінка  державного управління Словацької Республіки

Slovensko je pripravené zvládnuť očakávaný príchod ľudí utekajúcich pred vojnou. Prijímame opatrenia, aby sme na hraničných prechodoch poskytli účinnú pomoc. Na tejto stránke nájdete podrobnejšie informácie o tom, čo vás čaká priamo na hraniciach a po ich prechode na Slovensko. Portál poskytuje informácie o sociálnej a zdravotnej starostlivosti, o ubytovaní, práci, dočasnom útočisku a pod.

Informácie pre Ukrajincov, ktorí prichádzajú na Slovensko /  Інформація для українців, що прибувають у Словаччину

Infolinka PSK - Pomoc Ukrajine

  Zbierka na Pomoc ľuďom na Ukrajine

Pomoc Ukrajine – Slovenský Červený kríž, Slovenská katolícka charita

Slovenská katolícka charita vyhlásila celoslovenskú zbierku na Pomoc ľuďom na Ukrajine.

Pracovníci a dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža sú pripravení pomáhať na hraniciach s Ukrajinou – poskytovať prvú pomoc, asistovať v prípade potreby prepravy imobilných ľudí, pri podporných službách a poskytovať v rámci svojho mandátu pátraciu službu.

Slovenský Červený kríž

Slovenská katolícka charita

Zbierka na pomoc Ukrajine

 Migračné informačné centrum (IOM)

Informácie a pomoc – situácia na Ukrajine. Informácie po vstupu na územie SR. O pobyte, azyle, dočasnom útočisku.

Migračné informačné centrum (IOM)

 Ministerstvo zahraničných vecí SR – informácie a dôležité kontakty

Ministerstvo zahraničných vecí SR

Informácie pre občanov, korí sa nachádzajú na území Ukrajiny. Kontakty na veľvyslanectvo, konzulát, diplomatickú službu.

Dôležité kontakty:

Veľvyslanectvo SR na Ukrajine:        +380 674665618

Generálny konzulát SR v Užhorode: +380 503178719

Diplomatická služba MZVEZ SR:      +421 2 5978 5978

informácie z reyortu vnútra SR situácia na hraniciach s Ukrajinou

 Ministerstvo vnútra SR – situácia na hraniciach s Ukrajinou

Situácia na hraničných priechodoch s Ukrajinou. 

Kde môžete požiadať o dočasné útočisko

E-Registrácia dočasného útočiska

V prevádzke sú všetky hraničné priechody na hranici s Ukrajinou – okrem železničného hraničného priechodu Čierna nad Tisou – Čop, kde bola zastavená osobná doprava. 

 Ďalšie informácie

 Aktuality – pomoc Ukrajine

Pre utečencov využije kapacity internátov a školy v prírode

Situácia na Ukrajine

Prešovský samosprávny kraj pripravuje núdzové ubytovanie pre utečencov vojnou zasiahnutej Ukrajiny. Aktuálne je pripravených prvých takmer 200 lôžok.

Prešovský samosprávny kraj má pre utečencov z Ukrajiny k dispozícii školský internát pri SOŠ polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku.  

„Sme okamžite pripravení poskytnúť ubytovanie pre vojnových utečencov z Ukrajiny na našom internáte vo Svidníku, kde sme schopní prijať 162 ľudí. Samozrejme, budeme reagovať promptne a vyčleníme ďalšie ubytovacie kapacity v prípade, že si to bude situácia vyžadovať,“ uviedol v tejto súvislosti predseda PSK Milan Majerský. Podľa jeho slov, ministerstvo vnútra deklarovalo, že najprv budú využité kapacity jeho azylových zariadení, až následne majú prísť na rad kapacity samospráv.

Celkovo má PSK  k dispozícii takmer 2200 lôžok na svojich internátoch a jednej škole v prírode, pričom takmer 10 percent z tejto kapacity je schopný poskytnúť okamžite bez toho, aby sa ovplyvnilo vyučovanie na školách.

„Aktuálne  v najbližších dňoch by sme mali ubytovať takmer 30 rodinných príslušníkov  zamestnancov Tatravagónky Poprad. Núdzové ubytovanie poskytneme  v školskom penzióne pri SOŠ technickej v Poprade,“ povedal M. Majerský. Ako dodal, pomoc ponúkajú aj podnikateľské subjekty, majitelia penziónov, ktorí majú ubytovacie zariadenia.

„Je to veľký prejav spolupatričnosti v týchto pohnutých časoch.  Ozývajú sa nám aj neziskové organizácie, dobrovoľníci i obyvatelia kraja, ktorí chcú prispieť materiálne, technicky, personálne či finančne na pomoc utečencom. A tiež prihraničné obce, ktoré sú  v pohotovosti a ochotné pomôcť 24 hodín denne,“ dodal predseda PSK a informoval, že samospráva preto aktuálne pracuje na zriadení telefonickej a mailovej linky i platformy špeciálne zameranej na pomoc Ukrajine.  

Prešovský samosprávny kraj a jeho predseda Milan Majerský už včera odsúdil priamy vojenský útok Ruska na nášho východného suseda, Ukrajinu. Deklaroval zároveň, že PSK v prípade potreby je pripravený podať pomocnú ruku ukrajinskému národu – či už ubytovacími kapacitami alebo poskytnutím stravy, pitného režimu, ako tomu bolo pri prijatí repatriantov v čase pandémie. Krajine vyjadril podporu a solidaritu.

***

V Prešove 25. februára 2022

Oddelenie komunikácie a propagácie PSK

Publikované: 22. 8. 2022

Aktualizované: 12. 1. 2024