Vlastná iniciatíva žiačky SZŠ v Humennom

8. 04. 2020 Nezařazené Školy informujú - archiv

Žiačka tretieho ročníka SZŠ v Humennom v období prerušenia vyučovania nezaháľala.

Školstvo

Všetci v tomto období zažívame veľmi ťažké chvíle. Uvedomujeme si hodnotu a krehkosť zdravia nášho, našich blízkych, ale aj úplne cudzích ľudí. Jedno zo základných poslaní Strednej zdravotníckej školy v Humennom je humanizmus. Každý deň, počas vykonávania nášho náročného povolania, sa ho snažíme vštepovať všetkým žiakom. Prinášame svedectvo o jednom z nich.

Žiačka tretieho ročníka v období prerušenia vyučovania odovzdala personálu Interného oddelenia v Nemocnici A. Leňa, a.s. Humenné 60 ks vlastnoručne vyrobených bavlnených rúšok. Konala z vlastnej iniciatívy a nepožadovala za to žiadnu kompenzáciu. Sme radi, že prejavy humanizmu a dobročinnosti sa prejavujú aj u žiakov, u ktorých by sme to možno najmenej čakali. Ostáva nám veriť, že sa pridajú viacerí. Spoločne tieto ťažké chvíle zvládneme a čoskoro sa stretneme v našej škole.

S pozdravom

PhDr. Miroslava Csomosová
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32
066 83 Humenné

V Prešove 8. 4. 2020

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024