Verejné vypočutie - riaditeľ/ka Podtatranského múzea v Poprade

Verejné vypočutie uchádzačov o pracovnú pozíciu riaditeľ/ka Podtatranského múzea v Poprade (19.02.2024)

Verejné vypočutie uchádzačov – pracovná pozícia riaditeľ/ka Podtatranského múzea v Poprade (19. 02. 2024, 13.00 h, Úrad PSK)

Oznam o verejnom vypočutí uchádzačov o pracovnú pozíciu riaditeľa/ky Podtatranského múzea v Poprade

19. február 2024 o 13.00 h 

Členovia výberovej komisie rozhodli o termíne a mieste konania verejného vypočutia uchádzačov o pracovnú pozíciu riaditeľa/riaditeľky Podtatranského múzea v Poprade, ktoré sa uskutoční v pondelok 19. februára 2024 so začiatkom o 13.00 h v priestoroch zasadačky IPC na prízemí Úradu PSK, Námestie mieru 2, Prešov.

Verejnosť sa môže zúčastniť verejného vypočutia osobne, do naplnenia kapacity zasadacej miestnosti (približne 20 miest).

Jednotliví uchádzači budú mať 10 minút na prezentáciu koncepcie rozvoja Podtatranského múzea v Poprade a následne budú odpovedať na otázky položené členmi výberovej komisie a verejnosti v maximálnom rozsahu 30 minút.

Po vypočutí uchádzačov bude prebiehať neverejné hodnotenie uchádzačov členmi výberovej komisie.

Odkaz na výberové konanie

Výberové konanie – riaditeľ/ka Podtatranského múzea v Poprade

Publikované: 12. 2. 2024

Aktualizované: 19. 2. 2024