Veľkokapacitné očkovanie v PSK

Veľkokapacitné očkovanie v PSK

PSK j je poverený  MZ SR zriadiť veľkokapacitné očkovacie centrá na území kraja. V prvej fáze bude zriadené veľkokapacitné očkovacie centrum v sídle kraja, v krajskom meste Prešov. V druhej fáze budú vytvorené veľkokapacitné očkovacie centrá vo vybraných mestských centrách v rámci kraja.

V tejto súvislosti Vám ponúkame možnosť zapojiť sa ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti do procesu očkovania a prispieť tak k návratu občanov PSK do normálneho života prostredníctvom podania vakcíny.

Pilotné očkovanie sa uskutoční 27.2.2021  v Prešove a zabezpečí ho desať tímov v zložení lekár a zdravotná sestra. Podmienkou pre nahlásenie  očkovacieho tímu do procesu očkovania je prístup do NCZI a pripojenie do e-zdravia.

V prípade ďalších otázok nás kontaktujte mailom: jozef.tekac@vucpo.sk alebo zuzana.sabolova@vucpo.sk .

Plagát k očkovaniu

Publikované: 23. 3. 2023

Aktualizované: 4. 12. 2023