Vedúci (majster) dopravy a dielne SÚC PSK

Výberové konanie – vedúci (majster) dopravy a dielne SÚC PSK, (uzávierka žiadostí – 15. 07. 2024)

Oznámenie o výberovom konaní

Správa  a  údržba  ciest  Prešovského  samosprávneho  kraja, oblasť Prešov príjme do pracovného pomeru na pozíciu:

vedúci (majster) dopravy a dielne.

Popis funkcie (pracovná náplň):

 • zabezpečovať správu majetku v oblasti stojov a zariadení na oblasti Prešov
 • zabezpečovať požiadavky na opravu  strojov a strojných zariadení, riadiť prípravu vozidiel na prehliadky technického stavu vozidiel a emisnú kontrolu na základe spracovaného harmonogramu
 • organizovať opravárenskú činnosť na oblasti. Koordinovať práce zamestnancov vykonávajúcich odborné pracovné činnosti v opravárenskej dielni
 • určovať technológiu opráv, prideľovať prácu podriadeným zamestnancom a zabezpečovať   údržbu strojov a zariadení v priestoroch opravárenskej dielne
 • dohliadať  na spôsob nakladania s odpadmi  a sledovať spotrebu pohonných hmôt na riadenom pracovisku.

Požiadavky na uchádzača a iné kritéria:

 • skúsenosti s riadením zamestnancov
 •  ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook, internet)
 •   organizačné schopnosti, komunikatívnosť

Kvalifikačné  predpoklady :

 • VŠ vzdelanie
 •  vodičský preukaz sk. B
 •  min. 3-ročná odborná prax a prax v riadení výhodou,
 •  časová flexibilita a bezúhonnosť

Iné kritéria a požiadavky

 • skúsenosti s riadením zamestnancov,
 • základná znalosť stavebnej legislatívy,
 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook, internet),
 • organizačné schopnosti, komunikatívnosť,
 • časová flexibilita a samostatnosť.

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť s kontaktnými údajmi uchádzača,
 • profesijný životopis a motivačný list, 
 •  čestné vyhlásenie o praxi,
 •  doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 •  súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru
 •  v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osob. údajov a o zmene a doplnení niektorých
 •  zákonov,
 • čestné vyhlásenie o  bezúhonnosti

Miesto výkonu práce:

 • Jesenná 14, oblasť Prešov

Forma odmeňovania:

 • V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Plat. trieda č. 4.  nást. plat:  1400,00  €

Spôsob (forma) výberu:

 • ústna forma: výberový pohovor pred stanovenou komisiou  

Termín a miesto podania žiadosti:

 • Termín doručenia do: 15.07.2024

Adresa doručenia:

 • Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 01 Prešov

Kontakt:

Kontaktná osoba:

 • Odd. person.- mzdové: Mgr. Ivana Olejárová
 • Tel.:+421 918477144
 • e-mail: personalne@sucpsk.sk; olejarova.ivana@sucpsk.sk

Termín výberu:

 • Termín a miesto konania výberu  bude oznámený uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady na obsadzované pracovné miesto.

V Prešove dňa 09.07.2024

v. r.
PaedDr. Milan Majerský, PhD.,
predseda Prešovského samosprávneho kraj

Publikované: 9. 7. 2024

Aktualizované: 10. 7. 2024