V základnej škole úspešnejší

7. 12. 2017 Nezařazené Aktuality - archiv

POZVÁNKA
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Prešovskom samosprávnom kraji si Vás dovoľuje pozvať na
Informačný seminár pre úspešných žiadateľov – prijímateľov z 1.kola a z 2.kola
výzvy PO1/2016/DOP/1.1.1-01
V základnej škole úspešnejší
12. január 2018 (piatok), Prešov o 9:00 hod.
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
PROGRAM
08:30 – 09:00 Registrácia
09:00 – 09:15 Činnosť Informačno – poradenského centra pre EŠIF PSK
09:15 – 09:35 Predloženie žiadostí o platbu (podmienky preplatenia štandardných stupníc jednotkových nákladov)
09:35 – 09:55 Vypĺňanie Štvrťročného výkazu o práci v školstve Škol (MŠVVŠ SR) 1-04
09:55 – 10:15 Monitorovanie projektu a merateľné ukazovatele
10:15 – 10:45 Prestávka
10:45 – 12:00 Diskusia
Informačný seminár je len pre prihlásených účastníkov.
PRIHLASOVANIE NA SEMINÁR
Sekcia štrukturálnych fondov
Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava,
esf.vzdelavanie@minedu.sk, www.minedu.sk

V Prešove 7. 12. 2017

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024