Prvé úspešné výsledky v okrese Snina: potvrdené zdroje pitnej vody

19. 06. 2024 Tlačové správy – aktuálne Tlačové správy 2024
Práce na rozšírení vodovodnej a kanalizačnej siete v okrese Snina priniesli významné výsledky. Prešovský samosprávny kraj ukončil rozsiahle hydrogeologické vrty, ktoré vo viacerých obciach bez vodovodov potvrdili vodné zdroje vhodné pre zásobovanie pitnou vodou. V rámci iniciatívy dobiehajúcich regiónov na zabezpečenie základnej infraštruktúry v tomto území vynaložil PSK už viac ako milión eur.
vrtné práce v Poloninách

Aktivity Prešovského samosprávneho kraja v Sninskom okrese sa za posledné tri roky zamerali na hydrogeologické prieskumné práce, ktoré mali určiť vhodné a výdatné zdroje podzemných vôd vhodných pre zásobovanie pitnou vodou. V území kraj vykonal od roku 2021 viac ako 30  prieskumných vrtov do hĺbky 50 až 200 metrov, výsledky ktorých tvoria základ pre spracovanie projektovej dokumentácie.  

„Z 24-ich obcí okresu Snina, ktoré sú súčasťou projektu, bol potvrdený zdroj pitnej vody v 19-ich obciach, čo považujeme v danom hydrogeologickom prostredí východného Slovenska za obrovský úspech. Vo zvyšných piatich obciach bude zásobovanie zabezpečené povrchovými zdrojmi. Aj keď to nie je v našej kompetencii a táto agenda je mimoriadne náročná, som rád, že takto vieme pomôcť vyše 5000 obyvateľom územia, ktorí síce žijú v blízkosti vodnej nádrže Starina, no sami doteraz nemajú prístup k pitnej vode,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský. Ako dodal, pri celkovej príprave a projektových prácach kraj preinvestoval z vlastných i európskych zdrojov už viac ako jeden milión eur.

Zdroj pitnej vody bol potvrdený v obciach Brezovec, Dúbrava, Kalná Roztoka, Klenová, Kolbasov, Kolonica, Osadné, Parihuzovce, Pčoliné, Príslop, Topľa, Uličské Krivé, Zboj, Hostovice, Čukalovce, Runina a Nová Sedlica. Prešovský samosprávny kraj ešte začiatkom roka vybudoval ďalšie dva vrty – v obciach Šmigovec a Ruská Volová.

vodovod

„Pri ďalších obciach, ktoré ešte nemajú overený a potvrdený zdroj pitnej vody, respektíve hydrogeologické prieskumné práce neboli úspešné, predpokladáme zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z prameňov lokalizovaných v katastri týchto obcí alebo z iných alternatívnych zdrojov, najmä zachytením povrchových tokov v blízkosti pramenných oblastí. V nasledujúcich týždňoch začneme realizovať geologické prieskumné práce na prameňoch, pričom práce budú trvať jeden rok,“ priblížil vedúci odboru projektového riadenia Úradu PSK Ján Kocák.

Prešovský samosprávny kraj aktuálne už zabezpečuje vypracovanie projektovej dokumentácie pre Zbojskú dolinu, kde patria tri obce – Nová Sedlica, Zboj a Uličské Krivé. Koncom mesiaca by mali tieto obce dostať projektovú dokumentáciu na úrovni dokumentácie pre územné rozhodnutie. Následne požiadajú o vydanie územného rozhodnutia, PSK im zabezpečí doprojektovanie dokumentácie pre stavebné povolenie.

Obciam následne pomôže Agentúra regionálneho rozvoja PSK s verejným obstarávaním na stavebné práce na výstavbu vodovodu a kanalizácií. Taktiež im podá pomocnú ruku so spracovaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

„Je potrebné povedať, že obce v Zbojskej doline už majú zabezpečené finančné krytie v rámci Integrovanej územnej stratégie PSK, a to vo výške 11 miliónov eur,“ zhrnul Majerský s tým, že aktuálne prebiehajú rokovania aj v súvislosti s finančným krytím pre ostatné obce. PSK tu vidí možnosť financovania cez Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) alebo Ministerstvo životného prostredia z environmentálneho fondu.

Kraj sa aktívne venuje aj zabezpečeniu kanalizácie v 28 obciach okresu Snina s takmer 7000 obyvateľmi. Zabezpečenie vodovodu a kanalizácie pre Sninský okres začal ako projekt v rámci iniciatívy Catching-up Regions v spolupráci so Svetovou bankou, Európskou komisiou a MIRRI. Ukončený by mal byť do roku 2029.

Autor: Lea Lehotská

V Prešove 19. 6. 2024 | Oddelenie komunikácie

Aktualizované: 19. 6. 2024

Najčítanejšie správy

Výberové konanie - riaditeľ/-ka Centra podpory PSK
15. 7. 2024
Novinky v nákupe cestovného zrýchlia cestovanie na východe Slovenska
15. 7. 2024
Učiteľ/ka fyziky a chémie, Stredná zdravotnícka škola, Poprad
15. 7. 2024
Učiteľ/ka anglického jazyka, Stredná zdravotnícka škola, Poprad
15. 7. 2024
Kraj pokračuje v rekonštrukciách ciest i mostov
11. 7. 2024
Učiteľ/ka matematiky, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
11. 7. 2024