Územná prognóza regiónu Prešov - Disponibilnosť územia prešovského kraja pre vstup investorov

Textová časť

Prílohová časť   

Grafická časť

Publikované: 29. 5. 2023

Aktualizované: 13. 6. 2023