Úspech SŠ v Bijacovciach v projekte Erasmus +

15. 10. 2019 Nezařazené Školy informujú - archiv

Stáž v ČR v rámci projektu ERASMUS PLUS

Školstvo

Spojená škola Bijacovce 1, o.z. SOŠ lesnícka, bola štyrikrát za sebou  úspešná v navrhnutí odbornej stáže v rámci projektu Erasmus + KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivca a KA102 – Mobilita učiacich  sa a zamestnancov v OVP. Tak ako po iné roky aj teraz v mesiaci september – október 2019 sa tejto stáže zúčastnili úspešní kandidáti s heslom „Budúci lesáci“.

Vybraní žiaci odboru Operátor lesnej techniky teda vycestovali do partnerskej firmy v Českej republike. Projekt je časovo a organizačne prepracovaný a zahŕňa v sebe bohatý harmonogram. Táto stáž nadväzuje na odborné a teoretické predmety zo školy, no zároveň ponúka možnosť odborne pracovať, poznávať modernejšiu techniku a iné technologické postupy v lesoch ČR

Súčasťou harmonogramu ja napríklad spracovanie kôrovej kalamity harvestorovou technológiou v porastoch do 40 rokov harvestormi a vyvážacími súpravami  Rottne H8D, John Deere 1270 g, ako aj motomanuálnou technológiou. Oboznamujú sa aj so spracovaním biomasy chippertruckom JENZ HEM 583R, ťažbou v lanovkových terénoch (Highlander, Syncrofalke), ako aj prípravou pôdy lesnou frézou FAE a traktorom FENDT 939 vario.

Odborná stáž obnáša aj aktivitu v rekonštrukcii porastov do 40 rokov, ich vývoz forwarderom, ako aj zalesňovanie kalamitných oblastí.

Prax sa vykonáva podľa systému kvality ECVET a dokument Europass Mobility sa využíva na zaznamenanie stáže, a zároveň slúži ako informácia potencionálnemu zamestnávateľovi alebo vysokej škole o absolvovaní zahraničnej stáže.

Zámerom školy v rámci tohto projektu je zvyšovať prepojenosť teoretického a praktického vyučovania a podnikateľskej sféry. Víziou do budúcnosti je stať sa školou na kvalitatívne vysokej úrovni, aby sme zatraktívnili lesnícke remeslo a zvýšili záujem o štúdium na našej škole.

***

Ing. Pavol Sedlák
riaditeľ školy

Fotogaléria:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/ss_lp_po/2019_erazmus, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, style=prettyPhoto)!

V Prešove 15. 10. 2019

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024