Urbanistická štúdia Poloniny v rozsahu okresu Snina - Výsledné riešenie

Textová časť

Prílohová časť   

Grafická časť

Publikované: 29. 5. 2023

Aktualizované: 13. 6. 2023