Profil verejného obstarávateľa na ÚVO

Profil verejného obstarávateľa na Úrade pre verejné obstarávanie (Detail)

Profil verejného obstarávateľa je elektronické úložisko, ktoré zriadil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) ako osobitnú časť vestníka, na ktorom je verejný obstarávateľ povinný uverejňovať informácie a dokumenty, o ktorých to ustanovuje zákon o verejnom obstarávaní.

Profil verejného obstarávateľa na ÚVO neobsahuje zákazky realizované prostredníctvom elektronického trhoviska.

Logo UVO - úrad pre verejné obstarávanie


Informácie a dokumenty v profile verejného obstarávateľa sú poskytované v členení:

Publikované: 12. 2. 2021

Aktualizované: 19. 10. 2023