Podlimitné a nadlimitné zákazky

Na tejto stránke sú uverejňované aktuálne profily podlimitných a nadlimitných zákaziek. (Staršie  uverejnené ponuky nájdete v archíve.)

Profil verejného obstarávateľa je miesto na webovej stránke Úradu pre verejné ostarávanie (ÚVO – www.uvo.gov.sk) verejného obstarávateľa, na ktorej sa zverejňujú povinné a dobrovoľné informácie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. PSK,  ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní zriadil svoj profil na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, v ktorom uverejňuje všetky informácie a dokumenty v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Aktuálne ponuky 

Prebiehajúce zákazky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní sú súčasne zverejnené aj vo Vestníku na webovom sídle Úradu verejného obstarávania.

Výzva na predkladanie ponúk – Rekonštrukcia objektu Knižnica P.O.Hviezdoslava – projektová dokumentácia

Dátum uzávierky predkladania ponúk: 3. 2. 2009 o 9.00 hod.

 

Archív – zákazky s nízkymi hodnotami

 

 

  

 

Archív ponúk

Staršie  uverejnené ponuky na  webovom sídle PSK nájdete v archíve.

Publikované: 8. 2. 2021

Aktualizované: 27. 1. 2023