Aktuálne ponuky

Výzva na predkladanie ponúk – Rekonštrukcia objektu Knižnica P.O.Hviezdoslava – projektová dokumentácia

Dátum uzávierky predkladania ponúk: 3. 2. 2009 o 9.00 hod.

Publikované: 8. 2. 2021

Aktualizované: 27. 1. 2023