Týždeň v PSK - máj 21. týždeň 2024

26. 05. 2024 Týždeň PSK - aktuálne Týždeň PSK 2024
Májové vydanie Týždeň v PSK - 21. týždeň 2024
Týždeň v PSK

Videozáznam

Obsah

 1. Dotácie z Výzvy poslancov rozdelené
 2. Rekordný záverečný účet 
 3. Lesnícke dni v Prešove

Textová alternatíva videozáznamu

Headline titulky (flashové správy – správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • PSK a Zakarpatská oblasť Ukrajiny pripravujú spoločné Európske zoskupenie územnej spolupráce SK-UA EZÚS. Jeho cieľom má byť podpora rozvoja oboch území. Posilnenie slovensko-ukrajinských bilaterálnych vzťahov deklarovali obe strany nedávnym podpisom spoločného memoranda v Kyjeve.
 • Združenie SK8 pripravilo konferenciu Z Európy do regiónov pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenska do EÚ. V utorok 21. mája privítala v Bratislave desiatky socio-ekonomických partnerov. PSK počas konferencie vystúpil v diskusnom bloku na tému Dôležitosť Európskej únie pre rozvoj regiónov.
 • Eliška Kaprálová z SOŠ polytechnickej J. A. Baťu vo Svite sa stala majsterkou Európy v MMA. Sofia Ruth Palčáková zo Strednej zdravotníckej školy v Prešove získala titul majsterky Európy v bikini fitness junioriek a titul vicemajsterky Európy v bikini fitness žien.
 • PSK hľadá posily do svojho tímu, konkrétne samostatného referenta na Odbor majetku a investícií, oddelenie investícií. Termín podávania žiadostí o prijatie do zamestnania je otvorený do 6. júna. Uchádzači nájdu všetky informácie na webovom sídle kraja.

Jingel PSK

 Dotácie z Výzvy poslancov rozdelené
Týždeň v PSK: Zastupiteľstvo (flashové správy) 

Krajský parlament na svojom rokovaní 20. mája rozdelil dotácie v rámci Výzvy poslancov PSK pre rok 2024. Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel z rozpočtu PSK je vo výške 1 milión 430 tisíc eur.

Nasleduje priama reč.

 • Ján Kocák, vedúci Odboru projektového riadenia PSK: „Celkovo bolo na Úrad Prešovského samosprávneho kraja doručených 974 žiadostí. Z toho 33 žiadostí nesplnilo kritériá. Celkovo bolo podporených 684 žiadateľov.

Podporené projekty miest, obcí, občianskych združení a cirkví sú rozdelené v šiestich programoch – Šport, Kultúra, Sociálne služby, Rodinná samospráva, Podpora životného prostredia a Podpora všeobecne prospešných služieb v zdravotníctve.

Nasleduje priama reč.

 • Michal Kaliňák, poslanec Z PSK (Prešov): „Sme v dobe, kedy sa ukazuje, že žiadostí bude stále viac ako je peňazí, je to pochopiteľné. Na druhej strane musíme aj reálne sa pozrieť na to, do akej miery je toto pridaná hodnota a do akej miery by nebolo lepšie celý systém prehodnotiť a nastaviť nanovo.
 • Marek Hudák, poslanec Z PSK (Bardejov): „V týchto nie príliš ľahkých časoch si veľmi vážime, že sme našli takýto konsenzus a našli aj tieto peniaze pre rozvoj obcí, občianskych združení v jednotlivých programoch a vedeli sme podporiť množstvo, množstvo projektov. vieme, že dopyt po týchto výzvach bol enormný.
 • Miloslav Repaský, poslanec Z PSK (Levoča): „Tie žiadosti každým rokom pribúdajú a je ťažké to potom prerozdeliť, samozrejme, aj požadovaná čiastka je navyšovaná od jednotlivých žiadateľov a nie je to jednoduché rozdeliť.

Z celkového finančného objemu určeného na rozdelenie dotácií vo Výzve poslancov PSK bol vyše 1 milión na bežné a vyše 360-tisíc eur na kapitálové výdavky. O podpore konkrétnych projektov v jednotlivých okresoch rozhodovali poslanci v nich zvolení.   

Nasleduje priama reč.

 • Michal Kaliňák, poslanec Z PSK (Prešov): „Pre mňa osobne bolo kľúčové nájsť zhodu medzi tým, do akej miery vieme podporiť hlavne tie malé obce, ktoré majú dnes najťažšiu životnú skúšku pred sebou.
 • Marek Hudák, poslanec Z PSK (Bardejov): „Veľmi by som chcel oceniť projekty, ktoré boli podané z občianskej iniciatívy, občianske združenia, ktoré sa snažia vykonávať činnosť či už v športovej oblasti alebo kultúrnej.
 • Miloslav Repaský, poslanec Z PSK (Levoča): „Každá tá žiadosť mala svoje špecifiká a myslím si, že náplň je opodstatnená. Bolo treba pomôcť v každej žiadosti, ale museli sme to obmedzovať.

Zoznam podporených žiadateľov, ktorým bola navrhnutá dotácia poslancami Prešovského samosprávneho kraja je zverejnený na webe PSK.

Grafika

Rozdelenie dotácií vo Výzve poslancov PSK pre rok 2024

Zastupiteľstvo PSK rozdelilo dotácií z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja vo Výzve poslancov PSK pre rok 2024 v objeme 1,43 milióna eur v šiestich programoch:

Šport  

 • 232 žiadateľov   – 499 831€

Kultúra

 • 384 žiadateľov   –   813 779 €

Sociálne služby   

 •  15 žiadateľov – 34 560 €

Rodinná samospráva

 • 24 žiadateľov  –   43 500 €

Podpora životného prostredia a rozvoj environmentálneho povedomia                 

 • 6 žiadateľov – 11 300 €

Podpora všeobecne prospešných služieb v zdravotníctve

 • 23 žiadateľov  – 27 030 €

Jingel – PSK Týždeň v PSK

Rekordný záverečný účet 
Týždeň v PSK: Zastupiteľstvo (flashové správy)

Krajskí poslanci schválili na májovom rokovaní záverečný účet PSK za predchádzajúci kalendárny rok. Po započítaní všetkých zákonných finančných operácií skončil rozpočet prešovskej župy s prebytkom hospodárenia viac ako 11,8 milióna eur, ktoré alokuje na ďalšie investičné akcie.

Nasleduje priama reč.

 • Peter Makara, vedúci Odboru financií PSK: „Sme dosiahli niekoľko rekordov, vo výdavkoch sme mali 465 miliónov eur čo v histórii tohto kraja a si myslím, že žiadneho iného kraja na Slovensku ešte nebolo. Dosiahli sme to aj vďaka tomu, že sme intenzívne čerpali európske zdroje.

Prešovský samosprávny kraj čerpal z európskych investičných a štrukturálnych fondov financie v objeme približne 100 miliónov eur. Poslanci zároveň rozhodli o prerozdelení prebytku hospodárenia.

Nasleduje priama reč.

 • Peter Makara, vedúci Odboru financií PSK: „Tak, aby sme pokryli všetky oblasti a zabezpečili riešenie tých najhavarijnejších stavov, či už je to na vozovkách, na mostoch, ale zároveň aj v sociálnych zariadeniach a školách.

Na účet fondu nevyčerpaných dotácií smerovalo 6,2 milióna eur a do rezervného fondu 5,5 milióna eur. Na účte prijatej návratnej finančnej výpomoci zostalo zvyšných viac ako 53-tisíc eur.

Jingel – PSK Týždeň v PSK

Lesnícke dni v Prešove
Týždeň v PSK: Školstvo (flashové správy)

Ruch: Lesnícke dni – trubači – 3 sek.

Kus lesa do mesta a medzi deti priniesli regionálne lesnícke dni. Konali sa v priestoroch Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove a boli súčasťou celoslovenského podujatia. To organizujú Lesy Slovenskej republiky, pričom  tohtoročné lesnícke dni sa niesli v znamení lesov a inovácií.   

Nasleduje priama reč.

 • Anna Kováč Sliacka, referent lesnej pedagogiky, Lesy SR: „Veľmi dôležité je, aby lesníci prichádzali medzi deti a hovorili im viacej o lese, o prírode, aby tie deti mohli nadviazať vzťah s tou prírodou, lebo mnohé sa od tých svojich počítačov a televízorov nepohnú.
 • Miroslav Fuchs, riaditeľ, SOŠ lesnícka, Prešov: „Lesníci sa rozhodli práve tejto mladej generácií formou rôznych zážitkových hier navodiť tú atmosféru lesa. Ukázať im to, čo tí lesníci v lese robia.

Ruch: Lesnícke dni – 8 sek.

– pílenie dreva, hladkanie hada, info z histórie

Živé interakcie so zvieratami, trocha tvrdej práce, zaujímavé informácie, rôzne pohybové aktivity, spoznávanie lesných drevín a ďalšie zážitkové aktivity lesnej pedagogiky. Približne tisícka detí si tento deň naplno užila.    

Nasleduje priama reč.

 • Miroslav Fuchs, riaditeľ, SOŠ lesnícka, Prešov: „Zazneli naši trubači, na ktorých je škola veľmi pyšná. Reprezentujú školu nielen doma, ale aj v zahraničí  a určite deti sa potešia našim psom a, samozrejme, našim sokoliarom.

Ruch: Lesnícke dni – ukážka sokoliari – info – 5 sek.

Nasleduje priama reč.

 • Michal Hricík, žiak, SOŠ lesnícka, Prešov: „Deťom sa to hlavne páči, je tu dosť veľa ľudí a máme pripravené nejaké skladby a fanfáry, ktorými sa budeme prezentovať na najbližšej súťaži na západnom Slovensku v Holíči.

Ruch: Lesnícke dni – ukážka trubači  – 5 sek.

anketa

Regionálne lesnícke dni Prešov

– Sme si tam aj vysádzali stromčeky takéto, potom ich treba doma poliať.

– Pre mňa bolo najlepšie hladkanie sovy.

– Boli tam aj tarantuly a morčatá.

– Rúbeme drevo a skúšame si bagre.

Ruch: Lesnícke dni – trúbenie traktora – 2 sek.

Záverečný jingel

Autor: Oddelenie komunikácie

V Prešove 26. 5. 2024

Aktualizované: 3. 6. 2024

Najčítanejšie správy

Výberové konanie - riaditeľ/-ka Centra podpory PSK
15. 7. 2024
Novinky v nákupe cestovného zrýchlia cestovanie na východe Slovenska
15. 7. 2024
Učiteľ/ka fyziky a chémie, Stredná zdravotnícka škola, Poprad
15. 7. 2024
Učiteľ/ka anglického jazyka, Stredná zdravotnícka škola, Poprad
15. 7. 2024
Kraj pokračuje v rekonštrukciách ciest i mostov
11. 7. 2024
Učiteľ/ka matematiky, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
11. 7. 2024