Test - removcikova

gsfgsf

  • ghdghd

Oznámenie (FO) v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Online formulár

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, www.po-kraj.sk, opsc@psk.sk

Pri podávaní oznámenia sa uvádza meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa; v prípade anonymného podnetu sa uvedie iba poznámka, že ide o anonymný podnet.

Oznamovateľ protispoločenskej činnosti

* povinné pole

Načítavanie obsahu…

Publikované: 17. 2. 2023

Aktualizované: 7. 3. 2023