Supercyklista a Supervodič 2019

5. 06. 2019 Nezařazené Aktuality - archiv

Ďalší ročník súťaže Supercyklista a Supervodič na SPŠ v Snine

Školstvo

Dlhšie upršané obdobie sa 31. mája 2019 akoby čarovným prútikom ukončilo a krásne ráno bolo predzvesťou nielen slnečného dňa, ale aj areál Strednej priemyselnej školy v Snine zmenil svoju podobu.

Všetkých návštevníkov vítala pripravená cyklistická a motoristická dráha, a to bolo signálom, že sa bude diať niečo nad rámec bežných vzdelávacích aktivít. O 8.30 hod. plocha ožila cyklistami, vodičmi pedál kár a mladými vodičmi osobných motorových vozidiel, pretože sa začal ďalší ročník súťaže Supercyklista a Supervodič. Všetci s napätím očakávali, čo im tento deň prinesie. Program dňa tvorila pestrá mozaika aktivít a deň s veľkým D sa začal otvorením, privítaním prítomných riaditeľkou SPŠ v Snine, PaedDr. Alenou Romanovou, ktorá  vysvetlila cieľ a zámer akcie, privítala súťažiacich i divákov a  predstavila vzácnych hostí.

Význam takejto akcie, ktorá je zameraná na bezpečnosť cestnej premávky, ocenili vo svojich príhovoroch pani primátorka mesta Snina Ing. Daniela Galandová,  zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Ing. Martin Miškovský a Ing. Dušan Štofík a podpredseda Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl Vojtech Jurík. Po príhovoroch moderátori Mgr. Semjonová a Ing. Roman vysvetlili prítomným organizačné pokyny k realizácii jednotlivých aktivít a súťažné aktivity sa mohli naplno rozbehnúť.

Na športovej ploche už netrpezlivo čakali cyklisti, ktorí sa prebojovali do finále, aby ukázali, čo má vedieť a zvládnuť supercyklista. Pred dôležitým pokynom – štart – pracovný tím musel skontrolovať vybavenosť bicyklov a súťažiaci prešli vedomostným testom z pravidiel cestnej premávky. Až potom sa za podpory divákov rozpútal zápas nielen o cenné sekundy, ale aj o prekonanie samého seba a pristúpilo sa k zdolávaniu prekážkovej dráhy. Celkovo sa finále zúčastnilo 51 žiakov, ktorí boli víťazmi zo 119 zúčastnených žiakov v predchádzajúcich školských kolách.

V druhej časti športového areálu sa už formovali športové trojice za jednotlivé základné školy – družstvá súťažiace v pedál kárach. V tajnej porade si odovzdávali informácie, ako byť pri zdolávaní slalomovej dráhy čo najrýchlejší. Súťažiaci sa snažili byť presní, výborne ovládať pedál káru, nezvaliť kužele a správne ich obísť, a to všetko za čo najlepší čas.

Žiakom materských, základných škôl  a žiakom SPŠ v Snine boli určené aj sprievodne aktivity – svoje stanovisko a ukážku činnosti mala pre nich pripravená –  Záchranná zdravotná služba Falck. Návštevníci tak mali možnosť vidieť techniku, ktorá slúži pri záchranárskych akciách, mohli si vyskúšať masáž srdca i poskytnutie umelého dýchania. Zamestnanci Falcku poukázali na dôležitosť záchrany ľudského života poskytnutím prvej pomoci a predviedli  aj  názorné ukážky, upozornili na najčastejšie situácie, ku ktorým dochádza pri haváriách.

Šum nastal hlavne vtedy, keď na plochu prišli príslušníci Oddelenia služobnej kynológie v Zboji, ktorí so svojimi dvoma psami predvádzali ozajstné kúsky! Mali sme možnosť sledovať psa pri zadržaní ozbrojeného páchateľa, ale aj nádherného čierneho psíka, ktorý ukázal, aký je obratný.

Napätie a radosť sa zintenzívnili ešte viac, keď sa na trávnatej ploche objavili nádherné kone s jazdcami Jazdnej polície v Košiciach, ktoré nám predviedli, čo všetko dokážu, ak dôverujú svojmu jazdcovi.  Výnimočným zážitkom bola pre divákov ukážka čestného kola a úvodného pozdravu, práca s vlajkou a vykonávanie cviku so zahalenými očami koňa, prechod koní cez oheň či znížený podhľad, streľba, hádzanie loptičiek do koní…

Emócie vystriedalo odovzdávanie ocenení a diplomov pre víťazov, a tým sa uzatvorila časť, kde hlavnými aktérmi boli žiaci základných škôl.

Záverečnou bodkou aktivít bolo súťaženie mladých vodičov a vodičiek, kde rozhodovali body pridelené za testy z pravidiel cestnej premávky a sekundy za jazdu zručnosti. Najväčším nebezpečenstvom bolo diskvalifikovanie za dotyk s kužeľom, ale aj možné trestné body – za prešmyknutie kolies, zlé radenie prevodových stupňov a všetko s jediným zámerom – byť presný, rýchly a bezpečne dôjsť do cieľa.

Napätie sa dalo krájať, lebo pri supervodičoch rozhodovali sekundy a stačila maličká nepozornosť – napríklad menšie zaváhanie pri bezpečnostnom páse či precenenie vlastných síl….

Súťaživosť, bezpečnosť a vzdelávanie sa 31. mája prepojili v Strednej priemyselnej škole v Snine do pevného zväzku. Supervodiči a Supercyklisti boli odmenení peknými cenami, stovky divákov naplnení nezabudnuteľnými zážitkami a poznatkami a tím organizátorov šťastný, že sa nám opäť raz podarilo pripraviť pre mladých ľudí pútavú akciu, ktorá popri zábavnej funkcii má predovšetkým úlohu – zvýšiť záujem o dopravnú výchovu, o bezpečnú jazdu na našich cestách či už na bicykli, alebo na motorovom vozidle. Opäť raz sme poukázali na dôležitosť vzdelávať sa v oblasti bezpečnosti cestnej premávky – vzdelávať jednu z najzraniteľnejšej  skupiny účastníkov cestnej premávky – mladú generáciu. A práve tejto skupine sa naša škola naplno venuje a veríme, že aj v budúcnosti budeme takto zamerané aktivity realizovať – aj v širšom rozsahu.

Všetky akcie sponzorsky podporili: Škoda Auto Slovensko, Rodičovské združenie pri SPŠ v Snine, Mestský úrad v Snine, spoločnosť Castrol Slovakia, MDaV SR, Orange Slovensko, Kia Motors Humenné, spol. s r.o., Decomp, s r.o. Snina, Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl, ŠJ pri SPŠ v Snine, SPŠ v Snine.

V závere akcie PaedDr. Alena Romanová, riaditeľka školy, vyjadrila poďakovanie všetkým prítomným materským, základným a stredným školám za podporu tejto akcie a aktívnu účasť všetkých žiakov, kolegyniam a kolegom a všetkým prítomným za vzájomné pochopenie.

Úprimné poďakovanie patrí všetkým zamestnancom Strednej priemyselnej školy v Snine za organizáciu a priebeh akcie, ktorí svojím osobným zanietením získali všetkých prítomných pre dodržiavanie zásad bezpečnosti na cestách.

***

Mgr. Jana Semjonová
SPŠ Snina

 

Fotogaléria

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/sps-snina/2019_supervodic, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, style=prettyPhoto)!

V Prešove 5. 6. 2019

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024