Študentka z bardejovského gymnázia v CERNe

21. 10. 2019 Nezařazené Školy informujú - archiv

High School Students Internship Programme 2019

Školstvo

Som Dorota Porubská, študentka Gymnázia L. Stöckela v Bardejove, zaujímam sa o prírodné vedy, najmä o fyziku.

Vo februári 2019 som sa dozvedela o možnosti zapojiť sa do programu, ktorý pre slovenských stredoškolských študentov pripravuje Európska organizácia pre jadrový výskum – CERN. Bola som si istá, že by bolo ohromné stať sa súčasťou podobného projektu, pretože by som mala možnosť navštíviť vynikajúce vedecké pracovisko a rozšíriť svoje obzory v oblasti fyziky.

Aby som sa mohla High School Students Internship Programme zúčastniť, vyplnila som prihlášku, ktorá pozostávala z informácií o mojich študijných výsledkoch a úspechoch vo fyzikálnych a matematických  súťažiach. Ku svojej prihláške som pripojila motivačný list a odporúčanie od svojho učiteľa, RNDr. Petra Bubáka, ktorý mi pomáha s prípravou na fyzikálnu olympiádu a podporoval ma v snahe zúčastniť sa programu. Spomedzi 150 študentov, ktorí mali o program záujem, bolo vybratých 24, ktorí mali dva týždne od 15. do 28. septembra 2019 stráviť v CERN-e.

Vďaka tomu, že som medzi nimi bola i ja, som sa 15. septembra 2019 ocitla v malom vedeckom meste. Kráčala som po jeho uliciach pomenovaných podľa slávnych vedcov a stretávala tisíce fyzikov a inžinierov, ktorí tam pracujú. Na malú chvíľu som sa mohla stať súčasťou vedeckého centra, v ktorom má pôvod mnoho veľkých objavov súčasnosti.

Každý deň počas celých dvoch týždňov, ktoré som v CERN-e strávila, mi priniesol mnoho nových skúseností a poznatkov. Absolvovala som prednášky o najrôznejších aspektoch života, ale najmä o výskume, ktorý na tomto mieste na hranici Švajčiarska s Francúzskom prebieha.

Napriek tomu, že počas prednášok som sa naučila mnoho nového a počas exkurzií som videla veľa ohromných vecí, tie najužitočnejšie skúsenosti som získala celkom inak. Hneď na začiatku pobytu sme sa totiž stali súčasťou malých skupín, v ktorých sme pod vedením našich supervízorov pracovali na našom malom vedeckom projekte. Niekoľko hodín som preto každý deň strávila štúdiom fungovania detektora častíc ALICE. Na základe získaných poznatkov som spolu s ostatnými členmi nášho teamu vytvorila niekoľko programov v programovacom jazyku Python, ktoré veľmi zjednodušene simulovali zrážku častíc vo vnútri detektora ALICE. Počas tejto práce som si nielen rozšírila svoje vedomosti o pohyboch častíc, ktoré sa správajú relativisticky, ale rovnako som sa naučila mnoho o náhodných javoch. Na základe údajov, ktoré sme získali z našej jednoduchej simulácie, sme mohli vypočítať aspoň niektoré parametre nášho simulovaného detektora. To, čo sme zistili a vypočítali, sme napokon prezentovali ostatným účastníkom programu a ich supervízorom.      Práve práca na našom projekte mi dovolila nahliadnuť do skutočnej práce vedca – fyzika. Naučila som sa, že pri jeho práci je dôležitá nielen fyzika, ale aj programovanie a štatistika. Mojím pobytom v CERN-e ma nesprevádzalo len učenie alebo práca, ale aj mnoho ďalších pekných okamihov. Okrem CERN-u som spoznala aj Ženevu: stála som pod Ženevským gejzírom, plavila som sa na loďke po Ženevskom jazere a mala som možnosť objavovať aj zákutia tohto starého mesta. Ba čo viac, zoznámila som sa s ďalšími rovesníkmi, ktorí majú podobné záujmy ako ja.

Veľmi si vážim, že som dostala príležitosť zúčastniť sa tohto projektu a verím, že skúsenosti, ktoré som počas neho získala, dokážem v budúcnosti využiť.

***

Dorota Porubská
študentka GLS, 4.D

Fotogaléria:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/g_bardejov/2019_cern, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, style=prettyPhoto)!

V Prešove 21. 10. 2019

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024