Študentka z bardejovského gymnázia v CERNe

21. 10. 2019 Nezařazené Aktuality - archiv

High School Students Internship Programme 2019

Školstvo

Som Dorota Porubská, študentka Gymnázia L. Stöckela v Bardejove, zaujímam sa o prírodné vedy, najmä o fyziku.

Vo februári 2019 som sa dozvedela o možnosti zapojiť sa do programu, ktorý pre slovenských stredoškolských študentov pripravuje Európska organizácia pre jadrový výskum – CERN. Bola som si istá, že by bolo ohromné stať sa súčasťou podobného projektu, pretože by som mala možnosť navštíviť vynikajúce vedecké pracovisko a rozšíriť svoje obzory v oblasti fyziky.

Aby som sa mohla High School Students Internship Programme zúčastniť, vyplnila som prihlášku, ktorá pozostávala z informácií o mojich študijných výsledkoch a úspechoch vo fyzikálnych a matematických  súťažiach. Ku svojej prihláške som pripojila motivačný list a odporúčanie od svojho učiteľa, RNDr. Petra Bubáka, ktorý mi pomáha s prípravou na fyzikálnu olympiádu a podporoval ma v snahe zúčastniť sa programu. Spomedzi 150 študentov, ktorí mali o program záujem, bolo vybratých 24, ktorí mali dva týždne od 15. do 28. septembra 2019 stráviť v CERN-e.

Vďaka tomu, že som medzi nimi bola i ja, som sa 15. septembra 2019 ocitla v malom vedeckom meste. Kráčala som po jeho uliciach pomenovaných podľa slávnych vedcov a stretávala tisíce fyzikov a inžinierov, ktorí tam pracujú. Na malú chvíľu som sa mohla stať súčasťou vedeckého centra, v ktorom má pôvod mnoho veľkých objavov súčasnosti.

Každý deň počas celých dvoch týždňov, ktoré som v CERN-e strávila, mi priniesol mnoho nových skúseností a poznatkov. Absolvovala som prednášky o najrôznejších aspektoch života, ale najmä o výskume, ktorý na tomto mieste na hranici Švajčiarska s Francúzskom prebieha.

Napriek tomu, že počas prednášok som sa naučila mnoho nového a počas exkurzií som videla veľa ohromných vecí, tie najužitočnejšie skúsenosti som získala celkom inak. Hneď na začiatku pobytu sme sa totiž stali súčasťou malých skupín, v ktorých sme pod vedením našich supervízorov pracovali na našom malom vedeckom projekte. Niekoľko hodín som preto každý deň strávila štúdiom fungovania detektora častíc ALICE. Na základe získaných poznatkov som spolu s ostatnými členmi nášho teamu vytvorila niekoľko programov v programovacom jazyku Python, ktoré veľmi zjednodušene simulovali zrážku častíc vo vnútri detektora ALICE. Počas tejto práce som si nielen rozšírila svoje vedomosti o pohyboch častíc, ktoré sa správajú relativisticky, ale rovnako som sa naučila mnoho o náhodných javoch. Na základe údajov, ktoré sme získali z našej jednoduchej simulácie, sme mohli vypočítať aspoň niektoré parametre nášho simulovaného detektora. To, čo sme zistili a vypočítali, sme napokon prezentovali ostatným účastníkom programu a ich supervízorom.      Práve práca na našom projekte mi dovolila nahliadnuť do skutočnej práce vedca – fyzika. Naučila som sa, že pri jeho práci je dôležitá nielen fyzika, ale aj programovanie a štatistika. Mojím pobytom v CERN-e ma nesprevádzalo len učenie alebo práca, ale aj mnoho ďalších pekných okamihov. Okrem CERN-u som spoznala aj Ženevu: stála som pod Ženevským gejzírom, plavila som sa na loďke po Ženevskom jazere a mala som možnosť objavovať aj zákutia tohto starého mesta. Ba čo viac, zoznámila som sa s ďalšími rovesníkmi, ktorí majú podobné záujmy ako ja.

Veľmi si vážim, že som dostala príležitosť zúčastniť sa tohto projektu a verím, že skúsenosti, ktoré som počas neho získala, dokážem v budúcnosti využiť.

***

Dorota Porubská
študentka GLS, 4.D

Fotogaléria:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/g_bardejov/2019_cern, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, style=prettyPhoto)!

V Prešove 21. 10. 2019

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024