Strojár Inovátor 2019

29. 03. 2019 Nezařazené Školy informujú - archiv

Úspech mladých študentov z SPŠ v Snine

Školstvo

Je známkou kvality školy, keď výsledky svojej práce môžu žiaci pod vedením svojich učiteľov prezentovať na celoslovenských súťažiach a takýmto spôsobom sa porovnávať s ostatnými žiakmi.

Dňa 21. marca 2019 sa na pôde Technickej univerzity v Košiciach zapojili žiaci študijného odboru technika a prevádzka dopravy do súťaže Strojár Inovátor 2019, predstavili jedinečné modely a „preukázali svoj inovačný talent pri tvorbe a realizácii projektov na základe strojárskych riešení“:

  • Filip Rada a Šimon Rada s prácou Trojkolka,
  • Samuel Piškanin a Tomáš Špitalik s prácou Elektroinštalácia motorového vozidla,

pod odborným vedením vyučujúcich Ing. Michal Romana a Mgr. Jána Ondíka.

Tohtoročná konkurencia bola tvrdá, pretože bolo zapojených 36 prác a súťažiaci museli vysvetľovať konštrukčné a inovatívne riešenia, spôsob výroby a zhotovenia modelov, ktoré boli originálnym riešením a argumentovali, prečo ich riešenie je to adekvátne a čo ním chceli dosiahnuť.

Samuel Piškanin a Obidva zhotovené modely boli funkčné, dôstojne reprezentovali našu školu a právom sme na našich žiakov hrdí.

Tomáš Špitalik so svojou prácou získali Cenu verejnosti za internetové hlasovanie.

Stredná priemyselná škola v Snine je odbornou školou, ktorá vychováva absolventov,  stredoškolsky vzdelaných odborníkov v oblasti strojárstva, dopravy, elektrotechniky a súčasne chce poskytnúť kvalitných odborníkov v oblasti logistiky, ekonomiky a v oblasti uplatňovania a využívania informačno-komunikačných technológií. Súčasťou vzdelávacieho procesu je aj možnosť vytvárať dostatočný priestor na realizáciu technických nápadov a prezentáciu inovatívnych riešení kreatívnych študentov.

K dosiahnutému úspechu študentom zo študijného odboru technika a prevádzka dopravy srdečne blahoželáme a veríme v ich ďalšie úspechy.

***

Ing. Michal Roman
SPŠ Snina

Fotogaléria

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/sps-snina/2019_strojar_inovator, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, style=prettyPhoto)!

V Prešove 29. 3. 2019

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024