Strojár Inovátor 2019

29. 03. 2019 Nezařazené Aktuality - archiv

Úspech mladých študentov z SPŠ v Snine

Školstvo

Je známkou kvality školy, keď výsledky svojej práce môžu žiaci pod vedením svojich učiteľov prezentovať na celoslovenských súťažiach a takýmto spôsobom sa porovnávať s ostatnými žiakmi.

Dňa 21. marca 2019 sa na pôde Technickej univerzity v Košiciach zapojili žiaci študijného odboru technika a prevádzka dopravy do súťaže Strojár Inovátor 2019, predstavili jedinečné modely a „preukázali svoj inovačný talent pri tvorbe a realizácii projektov na základe strojárskych riešení“:

  • Filip Rada a Šimon Rada s prácou Trojkolka,
  • Samuel Piškanin a Tomáš Špitalik s prácou Elektroinštalácia motorového vozidla,

pod odborným vedením vyučujúcich Ing. Michal Romana a Mgr. Jána Ondíka.

Tohtoročná konkurencia bola tvrdá, pretože bolo zapojených 36 prác a súťažiaci museli vysvetľovať konštrukčné a inovatívne riešenia, spôsob výroby a zhotovenia modelov, ktoré boli originálnym riešením a argumentovali, prečo ich riešenie je to adekvátne a čo ním chceli dosiahnuť.

Samuel Piškanin a Obidva zhotovené modely boli funkčné, dôstojne reprezentovali našu školu a právom sme na našich žiakov hrdí.

Tomáš Špitalik so svojou prácou získali Cenu verejnosti za internetové hlasovanie.

Stredná priemyselná škola v Snine je odbornou školou, ktorá vychováva absolventov,  stredoškolsky vzdelaných odborníkov v oblasti strojárstva, dopravy, elektrotechniky a súčasne chce poskytnúť kvalitných odborníkov v oblasti logistiky, ekonomiky a v oblasti uplatňovania a využívania informačno-komunikačných technológií. Súčasťou vzdelávacieho procesu je aj možnosť vytvárať dostatočný priestor na realizáciu technických nápadov a prezentáciu inovatívnych riešení kreatívnych študentov.

K dosiahnutému úspechu študentom zo študijného odboru technika a prevádzka dopravy srdečne blahoželáme a veríme v ich ďalšie úspechy.

***

Ing. Michal Roman
SPŠ Snina

Fotogaléria

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/sps-snina/2019_strojar_inovator, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, style=prettyPhoto)!

V Prešove 29. 3. 2019

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024