Stretnutie s podnikateľmi 2018

10. 01. 2019 Nezařazené Školy informujú - archiv

SPŠE v Prešove

Školstvo

Hovorí sa, že  život každého z nás ovplyvňujú stretnutia a je na každom jednotlivcovi, či v nich dokáže nájsť hodnoty, ktoré nám prinášajú. Takéto posolstvo nesie v sebe už niekoľko desiatok rokov Stretnutie s podnikateľmi, ktoré organizuje vo svojich priestoroch Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove. Stretnutia sa zúčastňujú vedenie a pedagógovia SPŠE spolu s podnikateľmi a konateľmi firiem, predstavitelia miestnej a regionálnej samosprávy a reprezentanti základných škôl. Tohtoročné sa uskutočnilo v utorok 11. decembra 2018 v príjemnej predvianočnej atmosfére.

Stretnutie netradične otvoril náš malý „veľký“ robot NAO, ktorý prítomných srdečne privítal a hneď od začiatku navodil správnu atmosféru. Teší nás, že v tomto hektickom období naše pozvanie prijalo viac ako 40 vzácnych hostí, zastupujúcich podnikateľské prostredie vo východoslovenskom regióne, ale i zástupcovia z Odboru školstva PSK s jeho vedúcim Jánom Furmanom a s vedúcou Oddelenia školstva, mládeže a športu na Mestskom úrade v Prešove Jitkou Semivanovou. Nechýbali ani riaditelia ZŠ, zástupca Rodičovskej rady školy a pedagógovia SPŠE.

Úvodné slovo už tradične patrilo riaditeľovi školy SPŠE Slavomírovi Kožárovi. Prostredníctvom prezentácie Minulosť, prítomnosť, budúcnosť informoval účastníkov stretnutia o aktivitách školy, o pripravovaných a realizovaných projektoch  a predstavil víziu do budúcnosti založenú na spolupráci a inováciách. Zvýšenú  pozornosť venoval inovácii vzdelávacieho procesu na základe požiadaviek trhu práce a vyzdvihol spoluprácu s IT firmami. Záver oficiálnej časti stretnutia patril podpisu trojstranného Memoranda o spolupráci, ktoré podpísali riaditeľ SPŠE Slavomír Kožár, výkonný riaditeľ združenia IT Valley Košice Pavol Mirossay a riaditelia základných škôl, ktorí prejavili záujem a takýto druh spolupráce. Cieľom Memoranda je podporiť spoluprácu a aktivity, ktoré realizuje SPŠE ako partner v rámci projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“.

Počas následnej prehliadky pedagógovia školy predstavili hosťom niektoré odborné učebne. Marta Kožárová v priestoroch revitalizovanej učebne pre výučbu reálnych predmetov  názorne demonštrovala,  ako sa zaujímavým spôsobom  dajú  sprístupniť poznatky z  prírodovedných  predmetov matematika, fyzika a chémia. V ďalšej revitalizovanej odbornej učebni pre elektroniku a priemyselnú informatiku  najväčší záujem vzbudila 3D tlačiareň. O možnostiach jej využitia vo výchovno-vzdelávacom procese a o vystavených moderných učebných pomôckach  informoval Martin Ambrozy.

Cieľom stretnutia bolo nielen upevňovanie priateľských vzťahov a rozvíjanie možností vzájomnej spolupráce, ale aj podpora a rozvoj iniciatív, živá a neformálna diskusia o  modernizácii a inováciách vo vyučovacom  procese, o efektívnej motivácii študentov a o vízii školy na ďalšie obdobie. Diskusia a neformálne rozhovory pokračovali aj počas recepcie v príjemnom prostredí. Stretnutie s hosťami, ktorí inšpirujú a odovzdávajú svoje skúsenosti z úspešného podnikania, bolo prínosom pre každého. Nesmierne nás tešia pozitívne ohlasy našich potenciálnych zamestnávateľov na kvalitu našej školy, doterajšiu spoluprácu či uplatnenie našich študentov v praxi.

Veríme, že tohtoročné stretnutie s podnikateľmi splnilo svoj cieľ a prinieslo nový impulz do nasledujúceho obdobia. Spoluprácu s našimi partnermi vnímame ako dôležitý predpoklad úspešného rozvoja školy, ktoré sa prejavuje inováciami vo vzdelávacom procese a vo zvyšujúcej sa kvalite vzdelávania.

V Prešove 10. 1. 2019

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024