Stretnutie s podnikateľmi 2018

10. 01. 2019 Nezařazené Aktuality - archiv

SPŠE v Prešove

Školstvo

Hovorí sa, že  život každého z nás ovplyvňujú stretnutia a je na každom jednotlivcovi, či v nich dokáže nájsť hodnoty, ktoré nám prinášajú. Takéto posolstvo nesie v sebe už niekoľko desiatok rokov Stretnutie s podnikateľmi, ktoré organizuje vo svojich priestoroch Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove. Stretnutia sa zúčastňujú vedenie a pedagógovia SPŠE spolu s podnikateľmi a konateľmi firiem, predstavitelia miestnej a regionálnej samosprávy a reprezentanti základných škôl. Tohtoročné sa uskutočnilo v utorok 11. decembra 2018 v príjemnej predvianočnej atmosfére.

Stretnutie netradične otvoril náš malý „veľký“ robot NAO, ktorý prítomných srdečne privítal a hneď od začiatku navodil správnu atmosféru. Teší nás, že v tomto hektickom období naše pozvanie prijalo viac ako 40 vzácnych hostí, zastupujúcich podnikateľské prostredie vo východoslovenskom regióne, ale i zástupcovia z Odboru školstva PSK s jeho vedúcim Jánom Furmanom a s vedúcou Oddelenia školstva, mládeže a športu na Mestskom úrade v Prešove Jitkou Semivanovou. Nechýbali ani riaditelia ZŠ, zástupca Rodičovskej rady školy a pedagógovia SPŠE.

Úvodné slovo už tradične patrilo riaditeľovi školy SPŠE Slavomírovi Kožárovi. Prostredníctvom prezentácie Minulosť, prítomnosť, budúcnosť informoval účastníkov stretnutia o aktivitách školy, o pripravovaných a realizovaných projektoch  a predstavil víziu do budúcnosti založenú na spolupráci a inováciách. Zvýšenú  pozornosť venoval inovácii vzdelávacieho procesu na základe požiadaviek trhu práce a vyzdvihol spoluprácu s IT firmami. Záver oficiálnej časti stretnutia patril podpisu trojstranného Memoranda o spolupráci, ktoré podpísali riaditeľ SPŠE Slavomír Kožár, výkonný riaditeľ združenia IT Valley Košice Pavol Mirossay a riaditelia základných škôl, ktorí prejavili záujem a takýto druh spolupráce. Cieľom Memoranda je podporiť spoluprácu a aktivity, ktoré realizuje SPŠE ako partner v rámci projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“.

Počas následnej prehliadky pedagógovia školy predstavili hosťom niektoré odborné učebne. Marta Kožárová v priestoroch revitalizovanej učebne pre výučbu reálnych predmetov  názorne demonštrovala,  ako sa zaujímavým spôsobom  dajú  sprístupniť poznatky z  prírodovedných  predmetov matematika, fyzika a chémia. V ďalšej revitalizovanej odbornej učebni pre elektroniku a priemyselnú informatiku  najväčší záujem vzbudila 3D tlačiareň. O možnostiach jej využitia vo výchovno-vzdelávacom procese a o vystavených moderných učebných pomôckach  informoval Martin Ambrozy.

Cieľom stretnutia bolo nielen upevňovanie priateľských vzťahov a rozvíjanie možností vzájomnej spolupráce, ale aj podpora a rozvoj iniciatív, živá a neformálna diskusia o  modernizácii a inováciách vo vyučovacom  procese, o efektívnej motivácii študentov a o vízii školy na ďalšie obdobie. Diskusia a neformálne rozhovory pokračovali aj počas recepcie v príjemnom prostredí. Stretnutie s hosťami, ktorí inšpirujú a odovzdávajú svoje skúsenosti z úspešného podnikania, bolo prínosom pre každého. Nesmierne nás tešia pozitívne ohlasy našich potenciálnych zamestnávateľov na kvalitu našej školy, doterajšiu spoluprácu či uplatnenie našich študentov v praxi.

Veríme, že tohtoročné stretnutie s podnikateľmi splnilo svoj cieľ a prinieslo nový impulz do nasledujúceho obdobia. Spoluprácu s našimi partnermi vnímame ako dôležitý predpoklad úspešného rozvoja školy, ktoré sa prejavuje inováciami vo vzdelávacom procese a vo zvyšujúcej sa kvalite vzdelávania.

V Prešove 10. 1. 2019

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024